EU:ssa tehtiin merkittäviä päätöksiä ALV:n saralla

Tämänpäiväisessä Ecofin-kokouksessa tehtiin merkittäviä ratkaisuja ALV:n saralla. Laaja-alaisimmin yritysmaailmaa koskettava muutos on poliittinen yhteisymmärrys neljän ns. lyhyen aikavälin parannuksen (quick fix) hyväksymisestä. Muutokset tulevat tältä osin voimaan 1.1.2020 alkaen.

Lyhyen aikavälin parannukset koskevat EU:ssa B to B -tavarakauppaa harjoittavia yrityksiä. Muutokset ovat ensimmäinen osa EU:ssa valmisteilla olevasta suuremmasta ALV:n lopullisen järjestelmän hankkeesta.

Helpotuksia ei sidota aiemmin esitetystä poiketen luotettavan verovelvollisen käsitteeseen (ns. CTP eli Certified Taxable Person), vaan ne koskevat kaikkia yrityksiä.

Lyhyen aikavälin parannukset:

  1. Yhtenäinen EU-tasoinen huojennusmenettely tietyissä tavaroiden varastointitilanteissa (call off -varastointi). Suomessa tämä call off helpotus on ollut voimassa jo pitkään, mutta asialla on merkitystä maissa, joissa helpotusta ei ole aiemmin ollut. Jatkossa näissä maissa call off varastoinnin myötä ei tarvitsisi rekisteröityä tai rekisteröinneistä voitaisiin tarvittaessa luopua.
  2. Tavaroiden ketjukauppatilanteita koskeva säännös, jossa määritettäisiin se myyntitapahtuma, joka voidaan käsitellä EU-valtioiden rajat ylittävänä verottomana myyntinä (nykyisten sääntöjen mukaan). Ketjukaupalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilanteita, joissa tavara myydään useampaan kertaan toimitusketjussa ja toimitetaan fyysisesti EU-maasta toiseen.
  3. Selvennetyt vaatimukset siitä, mitä näyttöä on esitettävä verottoman EU-myynnin tueksi tavaran toimittamisesta toiseen EU-maahan.
  4. Näiden lisäksi kaikille verovelvollisille asetettaisiin direktiivin velvoittama vaatimus ALV-tunnisteen merkitsemisestä laskulle verottoman EU-tavaramyynnin osoittamiseksi. Suomen verotuskäytännössä tätä on edellytetty aiemminkin.

­­- EK on alusta asti kannattanut lyhyen aikavälin parannuksia ja niiden pikaista käyttöönottoa, kertoo EK:n veroasiantuntija Tiina Ruohola.

Vihdoin alennettu verokanta myös e-kirjoihin

Ecofin-kokouksessa päätettiin myös pitkään pöydällä ollut esitys alennetun verokannan soveltamisesta e-kirjoihin.

-Tämä on implementoitava myös kotimaiseen lainsäädäntöön, joten jäämme odottamaan asiaan liittyvää hallituksen esitystä, kertoo Ruohola.

E-kirjojen alennetun verokannan vastinparina on pitkään ollut Tšekin toivoma yleinen käännetty verovelvollisuus, eli veronmaksuvelvollisuus myyjän sijaan ostajalla, tilapäisenä petosten torjuntakeinona korkean ALV-vajeen maissa. Tällä muutoksella ei ole odotettavissa suoria vaikutuksia Suomessa.