Työnantajan autonkäytön verotustulkintoja on syytä väljentää korona-aikana

EK:n veroasiantuntijat esittävät vuoden loppuun asti jatkuvaa poikkeuskäytäntöä, jonka mukaan työntekijä saisi säilyttää työnantajan autoa kotonaan. Näin vähennettäisiin työntekijöiden liikkumista ja lähikontakteja epidemia-aikana, arvioivat Lauri Lehmusoja ja Tiina Ruohola.

Monilla aloilla ajetaan työajoja esimerkiksi työnantajan omistamilla pakettiautoilla. Autoja säilytetään yleensä työpaikoilla, josta ne aamulla haetaan ja jonne ne illalla palautetaan. Syyt tähän ovat verotukselliset.

”Jos työntekijä voi ajaa autolla välillä kotiinsa ja lähteä kotoa suoraan tilapäiselle työntekemispaikalle, työntekijälle syntyy helposti verotettava autoetu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että autoedun verotusarvo on otettava huomioon henkilön palkan lisänä. Tämä kasvattaa verotuksessa tuloja ja johtaa korkeampaan veroprosenttiin”, toteaa veroasiantuntija Lauri Lehmusoja.

Arvonlisäverotuksessa autoihin liittyvät kulut on erityisesti rajattu vähennysoikeuksien ulkopuolelle. Henkilöautoon liittyviä kuluja ei saa vähentää miltään osin, jos autoa käytetään vähänkin muuhun kuin liiketoiminnan tarkoituksiin. Sen sijaan esimerkiksi pakettiautossa kulut on mahdollista jakaa.

”Pakettiautosta tai kokonaan verollisen liiketoiminnan käytössä olevasta autosta on tärkeää pitää ajopäiväkirjaa. Siten käyttö saadaan todennettua myös jälkikäteisesti”, täsmentää Tiina Ruohola.

Verotuksessa on hyväksytty autojen säilyttäminen niin sanotuissa hälytysajotehtävissä ja eräiden erityisvarusteltujen ajoneuvojen osalta ilman verotuksellisia seuraamuksia. EK:n veroasiantuntijoiden näkemyksen mukaan tulkintaa olisi syytä nyt tilapäisesti väljentää. Tämä olisi yksi keino minimoitaessa ihmisten tarpeetonta liikkumista ja esimerkiksi julkisten liikennevälineiden käyttöä nykyisessä poikkeustilanteessa. Ratkaisu helpottaisi yrityksiä monilla eri aloilla: aina kotisairaanhoidosta rakennusalaan.

”Toivomme Verohallinnolta linjausta, että autoa töissään tarvitsevat voisivat nykykäytäntöä hieman laajemmin edellytyksin nyt tilapäisesti säilyttää auton kotonaan ilman riskiä siitä, että auton katsottaisiin synnyttävän verotuksellisen edun työntekijälle. Tällä voisimme vähentää lähikontakteja nopeasti”, toteaa Lauri Lehmusoja.

”Vastaava tulkinta myös ALV:n osalta varmistaa myös sen, ettei arvonlisäverotuksessa tule jälkiverotuksia. Ajopäiväkirjalla voidaan edelleen todentaa, ettei työajojen lisäksi muita ajoja autolla tehdä. Tämä olisi jälleen yksi varsin konkreettinen toimenpide, joita verotuksella voidaan tehdä virus-tilanteen kontrolloimiseksi – ja pitääksemme talouden pyörät pyörimässä”, jatkaa Tiina Ruohola.