USA:n ja Euroopan TTIP-rima korkealle

19.05.2014
Saila Turtiainen

Saila Turtiainen, EK

Panokset ovat korkeat, kun osapuolet Atlantin rannoilla ovat luomassa maailman suurinta vapaakauppa-aluetta. USA ja EU ovat neuvotelleet investointi- ja vapaakauppasopimuksesta heinäkuusta 2013 alkaen. Optimistisimpien arvioiden mukaan neuvottelut voitaisiin saattaa loppuun ensi vuonna.

Neuvotteluiden nopea eteneminen onkin enemmän kuin tärkeää. Se auttaisi ylläpitämään riittävän korkeaa poliittista tahtotilaa, joka on edellytyksenä vaativien kysymysten ratkomiseksi. TTIP-neuvotteluiden onnistunut läpivieminen ja sopimuksen syntyminen ovat vaativa tehtävä. Kauppapolitiikasta löytyy liikaa esimerkkejä siitä, miten neuvottelut kerran hiivuttuaan voivat jatkua tuloksettomina vuosikausia.

Aikapaineen lisäksi ongelmaksi on noussut sidosryhmien kokema tiedon puute ja osin myös aiheettomien uhkakuvien herättämä huoli. Avoimen tiedonkulun ja sidosryhmien kuulemisen merkitys korostuu jatkossakin läpi kaikkien neuvotteluvaiheiden.

USA:han liittyvät asenteet ja pelot ovat tehneet julkisesta keskustelusta hyvin värikästä. Valitettavasti uhkakuviin keskittynyt keskustelu EU:ssa ja Suomessa on johtamassa jo tässä vaiheessa siihen, että EU ja Suomi ovat laskemassa omaa kunnianhimon tasoa ja rajaamassa neuvotteluaiheita pois. Sopimuksesta saatavat hyödyt ja niiden suuruus ovat kuitenkin suoraan riippuvaisia siitä kuinka kunnianhimoisen ja kattavan sopimuksen me pystymme USA:n kanssa tekemään. Kauppaneuvottelut vaativat molemmilta kykyä tehdä kompromisseja. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että EU tai USA joutuisivat heikentämään omia standardejaan. Tätä ei kumpikaan osapuoli halua.

On suuri virhe lähteä näin alkuvaiheessa neuvotteluja kieltäytymään keskustelemasta USA:n kanssa tärkeistä kysymyksistä. TTIP-neuvottelut ovat ainutlaatuinen mahdollisuus käydä keskustelua ja kehittää pelisääntöjä toisen kehittyneen talousmahdin kanssa ja löytää uusia yhteystyön mahdollisuuksia ja benchmarkata toimintatapojamme. Voimme jopa oppia amerikkalaisilta jotain, kunhan käännämme katseet ulos- ja eteenpäin.

Jos EU ei ole eturintamassa luomassa pelisääntöjä yhdessä USA:n kanssa, voimme olla varmoja, että tämän tyhjiön täyttää hyvin nopeasti isot nousevat taloudet kuten Kiina.

Saila Turtiainen
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK (Brysselin toimisto)