Viikon kysymys: Mikä on arvonlisäveron raportointiin liittyvä One Stop Shop?

07.12.2016

Yleisesti arvonlisävero raportoidaan ja maksetaan myynneistä veroviranomaiselle paikallisesti siinä maassa, jossa myynnit kansainvälisten arvonlisäverosääntöjen nojalla verotetaan. Tämä edellyttää usein käytännössä myyjän rekisteröitymistä arvonlisäverovelvolliseksi niihin maihin, joissa verotettavia myyntejä tapahtuu.

EU:n alueella sovelletaan kuitenkin tiettyihin myynteihin niin sanottua keskitetyn asiointipisteen järjestelmää, toiselta nimeltään One Stop shop. Tämän järjestelmän avulla myyjä voi käytännössä hoitaa esimerkiksi kuluttajille tapahtuvien sähköisten palveluiden arvonlisäverojen raportoinnin ja maksun oman maansa verohallinnon välityksellä. Tämän jälkeen eri maiden veroviranomaiset siirtävät järjestelmään raportoidut verot verotusoikeuden omaavaan maahan. Järjestelmän hyötynä on se, että myyjä voi asioida vain oman verohallintonsa välityksellä ja välttyy tällöin toisen valtion rekisteröitymisvelvoitteelta.

EU:n komissio ehdottaa tämän järjestelmän laajentamista yhä useampien hyödykkeiden myynteihin tulevaisuudessa.

Talouskeskiviikon blogi: Digituotteiden arvonlisäkohtelu murroksessa