Viikon kysymys: Miksi talouden tunnuslukuja suhteutetaan kokonaistuotantoon?

15.08.2018

Julkisen talouden tunnusluvut suhteutetaan usein kokonaistuotantoon eli bruttokansantuotteeseen. Suhdeluvun avulla voidaan vertailla eri suuruisia maita keskenään tai yhden maan kehitystä eri ajankohtien välillä.

Suhdeluvun käyttäminen aiheuttaa myös ongelmia, sillä bruttokansantuotteen kehitys vaikuttaa suhdeluvun kehitykseen merkittävästi. Esimerkiksi menojen bkt-suhteen kasvu voi johtua bruttokansan­tuotteen pienentymisestä, vaikka menot eivät muutu.

Kun lukuja suhteutetaan bruttokansantuotteeseen, se ei tarkoita, että luvut olisivat aina osa bruttokansantuotetta. Esimerkiksi tyypillinen mittari maan julkisen talouden velkaantumiselle on velan suhde bruttokansantuotteeseen eli velkasuhde. On kuitenkin selvää, että velka ei ole osa bruttokansantuotetta.

Talouskeskiviikko: Suomen julkistalous edelleen kehittyneiden maiden suurimpia
Viikon graafi: Julkisyhteisöjen kokonaismenot 2017 suhteessa BKT:hen