Viikon kysymys: Mitä perustulolla tarkoitetaan?

07.06.2017

Perustulolla ymmärretään hyvin eri asioita. Yleensä kuitenkin perustulo on vastikkeeton, jolloin se maksetaan kaikille riippumatta, mitä henkilö tekee tai on tekemättä. Se on universaali, mikä tarkoittaa, että sama summa maksetaan elämäntilanteesta riippumatta. Lisäksi perustulo on saajan tuloista riippumaton, mikä tarkoittaa, että perustulo on sama summa kaikille. Perustulo voi kuitenkin olla veronalaista tuloa, jolloin käteen jäävä perustulo riippuu saajan omasta veroprosentista.

Negatiivinen tulovero on hyvin samanlainen kuin perustulo. Negatiivisessa tulovero -mallissa verovelvollinen maksaa yhteiskunnalle tuloveroa, kun hänen tulonsa ylittävät tietyn tason. Verotettavan tulon alarajan alittavista tuloista valtio maksaa verovelvolliselle taloudellista tukea, negatiivista tuloveroa. Erona perustuloon on se, että sitä maksetaan vain pienituloiselle.

Joskus puhutaan myös puhtaasta perustulosta. Se korvaisi kaikki nykyiset sosiaalietuudet. Osittaisella perustulolla puolestaan tarkoitetaan tilannetta, jossa perustulo ei korvaisi kaikkia sosiaalietuuksia. Tällöin perustulon lisäksi edelleen maksettaisiin esimerkiksi asumistukea, toimeentulotukea ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Talouskeskiviikon blogi: OECD ei lämpene perustulolle
Viikon graafi: Kattava perustulo on kallis toteuttaa