Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa protektionismi?

06.06.2018

Protektionismi tarkoittaa kotimaisten tuottajien suojelemista torjumalla ulkopuolista kilpailua esimerkiksi suojatullein, valtion tuella, tariffein tai kiintiöin sekä tuotteiden laatuvaatimusten avulla.

Esimerkiksi kun maa asettaa tullit kilpailijamaasta tuodulle raaka-aineelle, sen hankintakustannus nousee. Tämä parantaa kotimaisten raaka-aineen tuottajien kilpailuasemaa. Toisaalta kotimaassa raaka-ainetta käyttävän teollisuuden kustannukset kasvavat. Lisäksi maa voi pian kohdata rankaisutulleja omille vientituotteilleen.

Protektionismia harjoitetaan, koska halutaan suojella oman maan tuotantoa, työllisyyttä ja omavaraisuutta. Esimerkiksi Suomi käyttää protektionistisia keinoja maatalouden suojelemiseen ja maanpuolustukseen liittyvän huoltovarmuuden turvaamiseen.

Protektionismia yleisesti pidetään haitallisena maan kehittymisen ja pitkän aikavälin talouskasvun kannalta. Siksi protektionismia on purettu ja kaupan käyntiä eri maiden välillä on vapautettu.  Markkinat ovatkin nyt vapaammat hallitusten sääntelyltä kuin koskaan ennen. Tullit ja muut tuontirajoitukset ovat alemmalla tasolla kuin milloinkaan.

Talouskeskiviikko: Populismin varjot maailman yllä
Viikon graafiTyöttömyysaste-ennusteet vuodelle 2018 (animaatio uudestaan)