Viikon kysymys: Mikä on EK:n Suhdannebarometri ?

03.08.2016

EK:n Suhdannebarometri on Suomen vanhin ja suurin yritysten suhdanneodotuksia kartoittava tiedustelu. EK:n edeltäjät aloittivat Suhdannebarometrin vuonna 1966, eli kuluva vuosi on suomalaisten suhdannetiedustelujen 50-vuotisjuhlavuosi.

EK tekee suhdannetiedustelun koko suomalaiselle elinkeinoelämälle joka kuukausi. Neljä kertaa vuodessa tiedustelu on laajempi Suhdannebarometri, muina kuukausina julkaistaan suppeampi Luottamusindikaattorit-tiedote. EK julkaisee suhdannetietoja neljä kertaa vuodessa myös alueellisesti.

Tällä hetkellä Suhdannebarometriin vastaa säännöllisesti noin 1 400 yritystä, jotka edustavat kaikenkokoisia yrityksiä ja lähes kaikkia yksityisen sektorin toimialoja. Tiedustelun vastausprosentti on korkea (yli 70 %).

Barometrissa yrityksiltä kysytään monenlaisia kysymyksiä yleisestä suhdannetilanteesta, tuotannon ja henkilöstön kehityksestä, tilauskannasta jne. Kysymykset ovat yleensä ”rasti ruutuun” -tyyppisiä, ja niistä lasketaan ns. saldoluvut kuvaamaan koko yrityskentän trendejä.

EK:n Suhdannebarometri ja muut suhdannetiedustelut ovat parhaimmillaan suhdanteiden käännepisteiden ennakoinnissa. Niistä saa tyypillisesti informaatiota talouskehityksen käänteistä jopa noin puoli vuotta etukäteen.

EK:n tiedustelut ovat jo yli 20 vuoden ajan olleet osa Euroopan Komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. Se tarkoittaa sitä, että EK noudattaa tiedusteluissaan Komission tiukkoja aikataulu- ja laatuvaatimuksia. Vastaavia tiedusteluja tehdään myös muissa EU-maissa, joten tiedot ovat laajalti kansainvälisesti vertailtavia. Eurooppa-tason tietoja hyödyntää muiden mukana myös Euroopan Keskuspankki päättäessään euroalueen rahapolitiikasta.

EK:n suhdannebarometri 2.11.2016