Viikon kysymys: Miten mikro- ja pk-yritys määritellään?

24.01.2018

EU:n komissio on antanut jäsenmaille suosituksen (6.5.2003) mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä. Suosituksen mukaan yritysluokkien määrittelyssä käytetään henkilöstömääräisiä ja rahamääräisiä kynnysarvoja.

Kynnysarvot ovat seuraavat:

  1. Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) luokka koostuu yrityksistä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.
  2. Pk-yritysten luokassa pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
  3. Pk-yritysten luokassa mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

EK:n jäsenyrityksistä 96 prosenttia on pk-yrityksiä.

TalouskeskiviikkoPienyrityksille huojennuksia arvonlisäverotukseen
Viikon graafi: Suomen arvonlisäverotus on EU:n keskitasoa kovempaa