Pk-yritykset

Suomen tuleva talouskasvu ja uudet työpaikat syntyvät yhä useammin juuri pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Siksi maahamme tarvitaan kannustava toimintaympäristö, jossa pk-yritykset voivat antaa parhaan panoksensa työllisyyden, innovaatioiden, investointien ja uusien menestystarinoiden luomiseksi.

Pk-yritykset ovat EK:n edunvalvonnan keskiössä. Vaikutamme erityisesti työnantajina toimivien yritysten puolesta, sillä niiden varassa on Suomen työllisyys:

* 96 % jäsenyrityksistämme edustaa pk-sektoria
* Alle 50 hengen yritysten osuus EK:n jäsenistöstä on 80 %
* Alle 10 hengen yritysten osuus on 40 %.

Koko EK tekee lujasti töitä, jotta voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta myös pienille ja keskisuurille työnantajayrityksille.