Viikon kysymys: Miten peruspalveluiden valtionosuudet muuttuvat sote-uudistuksen yhteydessä?

29.03.2017

Sote-tehtävien siirtyessä pois kunnilta, suurin osa valtionosuuksista poistuu kunnilta. Pääosa peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille jaettavasta rahasta määräytyisi alle 16-vuotiaiden ikäluokkien perustella.

Koska kunnilla olisi muutoksen jälkeen edelleen tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveysmenojen ennaltaehkäisyssä, esitetään valtionosuusjärjestelmän tarve- ja olosuhde-eroperusteisiin kriteereihin uutena kriteerinä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Valtionosuuksien tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuus koko maassa. Valtionosuuksien tarkoitus on tasata kuntien välisiä taloudellisia eroja. Toistaiseksi valtionosuudet kattavat noin viidenneksen kuntien menoista.

Nykyisin valtionosuudet perustuvat kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen (päivähoito), esi- ja perusopetuksen, kirjastot, yleisen kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen.

Talouskeskiviikon blogiMenojen hillintä ei ole kuntapäättäjien lempiharrastus
Viikon graafi: Sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena kuntien tehtävät ja verotulot vähenevät