Eduskuntavaalit 2019: Työllistävät pk-yritykset hallitusohjelman ytimeen

30.05.2018

EK esittää tulevalle hallitukselle uudistuksia, jotka vauhdittaisivat pienten ja keskisuurten yritysten etenemistä yli ratkaisevien kasvu- ja työllistämiskynnysten.

”Työllisyysasteen nostaminen on seuraavan hallituksen avaintehtäviä. Nyt on aika kannustaa yksinyrittäjiä ryhtymään työnantajiksi ja edelleen kasvamaan yli 20 hengen yrityksiksi, etenemään kohti keskisuurta kokoluokkaa sekä varmistamaan työpaikkojen jatkuvuus myös omistajanvaihdoksissa. Yritysten kasvua on syytä vauhdittaa – ei suinkaan verottaa niitä hengiltä”, korostaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Suomessa on reilut 280 000 yritystä, mutta niistä vain 85 000 työllistää ulkopuolisia. Työnantajayritysten määrä on laskenut lähes 6000:lla vuoden 2013 jälkeen. EK on selvittänyt työllistävien pk-yrittäjien näkemykset siitä, miten kehityksen suunta saadaan käännettyä.

”Vaalitavoitteidemme ytimessä on kasvuhakuisen yrittäjyyden ja työllistämisen välinen linkki. Esitämme uudistuksia, joilla pk-yritykset voivat antaa nykyistäkin vahvemman panoksen työpaikkojen luomiseksi”, alleviivaa EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho.

Yrittäjät työllistävät, kunhan se tehdään nykyistä helpommaksi, joustavammaksi ja riskittömämmäksi. Pula osaavasta työvoimasta kärjistyy kaikkialla Suomessa, lähes kaikilla aloilla. Sen ratkaisemiseksi tarvitaan niin muuntokoulutuksen kaltaisia täsmätoimia kuin koko koulutusketjun vahvistamista. Suomeen on saatava myös kansainvälistä työvoimaa, mikä edellyttää saatavuusharkinnasta luopumista. Maahanmuuttajien työllistämiskynnystä on madallettava, mikä auttaa myös kotouttamaan.

Paikallinen sopiminen ja palkan sivukustannusten kohtuullistaminen ovat tärkeitä keinoja helpottaa työllistämistä. Yhtä tarpeellista on keventää työnantajan hallintokuormaa esimerkiksi järkeistämällä viranomaisvelvoitteita ja -valvontaa sekä sujuvoittamalla lupakäsittelyä. Siten yrittäjältä vapautuu aikaa pääasiaan – liiketoiminnan kasvattamiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja työllistämiseen.

Pitkän linjan yrittäjät ovat vakaita työllistäjiä, joiden varassa on monen pienemmän paikkakunnan työpaikat. Peräti 16 000 pk-yrittäjää on kuitenkin omistajanvaihdoksen edessä, muistuttaa Häkämies.

”Suomi on vaarassa menettää tuhansia yrityksiä työpaikkoineen, ellei niitä saada siirtymään uusiin käsiin. Omistajanvaihdosten pullonkaulojen ratkaiseminen edellyttää laajaa keinovalikoimaa alkaen oppilaitosten ”jatkajakouluista” aina perintöveron asteittaiseen poistamiseen asti.”

Kari Jussi Aho haastaa yhteisiin talkoisiin.

”Vastakkainasettelun sijaan on löydettävä keinot, jotka palvelevat pitkällä tähtäimellä kaikkien etua. Pk-sektorilla on tähän hyvät lähtökohdat: pienissä firmoissa johto ja henkilöstö ovat tottuneet tiiviiseen vuoropuheluun ja joukkuepeliin.”

Nyt julkistettu yrittäjyysohjelma täydentää Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelmaa (www.ek.fi/omistajuus), jonka EK julkisti syyskuussa 2017.

EK:n 10 toimenpide-ehdotusta kaaviona

Julkaisu: EK:n yrittäjyystavoitteet eduskuntavaaleissa 2019: Tie auki työllistäville pk-yrittäjille

EK:n pk-puheenjohtajan Kari Jussi Ahon blogikirjoitus

EK:n pk-yrittäjien kevättodistus Suomen eduskunnalle ja yrittäjämyönteisimmille kansanedustajille.

#Yrittäjyys2019

 

Lisätiedot:
Jyri Häkämiehen ja Kari Jussi Ahon haastattelupyynnöt EK:n Viestinnän kautta: tiedottaja Satu Toivonen, puh. 040 8212 097
PK-johtaja Jouni Hakala, puh. 050 4001767
Johtava asiantuntija Jari Huovinen, puh. 040 861 4582