EK esittää valtionomistuksen hallittua vähentämistä – varat uuden kasvun luontiin

12.11.2022

Tulevalla vaalikaudella vihreä kasvu, t&k-rahoitus ja rapautuva infra edellyttävät noin 4 miljardin euron lisäpanostuksia. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo, että tarvittava raha saadaan valtion omistuksen myyntituloista. Esimerkiksi energiatoimialalla tulisi tehdä pikavauhtia kattava selvitys tarpeista, riskeistä ja tavoista, joilla Suomen huoltovarmuus varmistetaan kustannustehokkaalla tavalla.

Suomessa valtio on poikkeuksellisen suuri yritysomistaja. Vuoden 2021 lopussa omaisuuden markkina-arvoksi laskettiin 47 miljardia euroa ja yrityksissä työskenteli yli 300 000 henkeä.

”On löydettävä uusi vaihde valtionomistuksen dynamiikkaan 90-luvun tapaan. Yksittäisistä yrityksistä esimerkiksi Posti olisi oiva kohde harkita listautumista. Samoin valtuus laskea valtion omistusosuutta Finnairissa mahdollistaisi tarvittaessa ripeän toimeenpanon rakennejärjestelyissä vaikealla lentotoimialalla”, Häkämies toteaa.

Listautumisissa erityisesti suomalaisille kotitalouksille olisi taattava mahdollisuus osallistua valtionyhtiön omistuspohjan laajentamiseen. Strategisilla toimialoilla valtion intressi voidaan turvata muutenkin kuin omistamisella tai valtion kasvavalla velkaantumisella.

”Julkinen omistus veronmaksajien tuella ei saa kilpailla yksityisen yrittäjän kanssa. Kuntasektori tarjoaa huonoja esimerkkejä epäreilusta kilpailusta yksityisen kanssa. Myös valtion täysin omistamien yhtiöiden on kyettävä ymmärtämään oman toimintansa rajat. Erityistehtäväyhtiöiden ja valtion täyden omistuksen tarvetta olisikin kyettävä arviomaan ainakin kerran vaalikaudessa”, Häkämies painottaa.

Suomi tarvitsee lisää yksityisen sektorin työpaikkoja, jotta julkisia palvuita kyetään rahoittamaan ilman jatkuvasti kasvavaa velkaantumista. Valtionomistuksilla ja sen omaisuuden myynneillä on pyrittävä katalysoimaan aitoja yksityisen sektorin investointeja, joilla taataan talouden kilpailukyky haastavina lähivuosina.

Markkinatalouden edistäminen ja julkinen omistus -julkaisu