EK uudistuu: Suomi on nostettava yritysten toimintaympäristönä pohjoismaiselle tasolle

14.09.2016

Elinkeinoelämän keskusliiton hallitus on päättänyt EK:n uudesta suunnasta. Tavoitteena on nostaa Suomi yritysten toimintaympäristönä muiden Pohjoismaiden tasolle. Tämä edellyttää laajaa uudistumista ja muutosmyönteisyyttä maassamme. Esimerkiksi kilpailukykyä mittaavan IMD-indeksin mukaan Suomi on pudonnut selvästi muiden Pohjoismaiden tasolta (Ruotsi 5, Tanska 6, Norja 9 ja Suomi 20).

– Aloitimme uudistumisen itsestämme. EK:n sääntömuutoksen myötä Suomessa ei tehdä enää keskitettyjä palkkaratkaisuja. Palkoista sopiminen viedään liitoille ja yhä enemmän työpaikoille. Sääntömuutos toi tarpeen ja mahdollisuuden arvioida uudelleen EK:n toiminnan suuntaa. Meidän on maana tehtävä kaikkemme, että pääsemme yritysten toimintaympäristönä mahdollisimman nopeasti takaisin muiden Pohjoismaiden tasolle, toteaa Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta.

EK vaikuttaa niillä alueilla, jotka ovat keskeisiä yritysten toimintaedellytysten ja Suomen kilpailukyvyn kannalta. Näitä ovat:

  •  Yrittäjyyden ja omistajuuden edistäminen
  • Työelämän kehittäminen kilpailukyvyn parantamiseksi
  • Terve julkinen talous
  • EU-edunvalvonta ja kauppapolitiikka
  • Koulutus ja tutkimus
  • Kestävä kehitys
  • Yritys- ja kilpailulainsäädäntö

– Omistajat ja yrittäjät ovat ne, jotka Suomessa investoivat ja työllistävät. Heidän kauttaan Suomen talous kääntyy ja saadaan uutta kasvua. Vahvistamme myös EU-osaamistamme. Julkisen talouden tervehdyttäminen on keskeistä hyvinvointivaltion pelastamisessa, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Myös EK:n toimintatapa uudistuu. EK ja liitot tulevat lähemmäksi toisiaan ja niiden välinen vuorovaikutus kasvaa. Samalla myös liitot tulevat toisiaan lähemmäksi. Tuloksena on entistä vuorovaikutteisempi, tiiviimpi ja tehokkaampi kokonaisuus yritysten eduksi.

Katso diaesitys EK:n  uudistumisesta