EK:n hallitus ei hyväksynyt esityksiä osaamisen kehittämisestä

06.09.2012

EK:n hallitus ei hyväksynyt osaamisen kehittämistä pohtineen työryhmän esitystä. Halllitus katsoi yksimielisesti, että osaamisen kehittäminen työpaikoilla on tärkeää, mutta kokonaisuutena työryhmän esitykset eivät olleet hyväksyttävissä. Esitykseen sisältyvät menettelytavat eivät hallituksen mielestä olleet omiaan edistämään aitoa osaamisen kehittämistä työpaikoilla

Lisätietoja: johtaja Jukka Ahtela, EK  040-550 7978