EK:n lukutaitokampanja Operaatio Ankka innostaa lapsia lukemaan

07.01.2019

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Operaatio Ankka -kampanjassa kaikille vuoden 2019 aikana 10 vuotta täyttäville lapsille lahjoitetaan kuukauden Aku Ankka -lehdet tammikuussa 2019. Myöhemmin keväällä myös kaikille Suomen ruotsinkielisille 10 vuotta täyttäville lapsille lahjoitetaan kuukauden Kalle Anka -lehdet.

Lukutaito turvaa jatko-opinnoissa onnistumista, työelämätaitojen kehittymistä sekä suomalaisen työn kilpailukykyä. Sen ylläpitämisen ja edistämisen ei tule olla vain koulun harteilla. Oivaltavasta kielenkäytöstään tunnettu Aku Ankka on jo vuosien ajan innostanut lapsia lukemisen äärelle. Operaatio Ankan tavoitteena on kannustaa lapsia lukemaan ja korostaa lukemisen  merkitystä osana perheiden arkea.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies korostaa, että kaikki lähtee lukutaidosta.

– Lukutaito on oppimisen perusta ja kieli ajattelun väline. Digitalisaatio, tekoälyn kehitys ja työn murros tulevat muuttamaan monia asioita, mutta lukutaidon merkitys ei niiden myötä vähene. Lukutaito on  työelämässä tarvittavan jatkuvan oppimisenkin perusta.

Kampanjan suojelijana toimii Rouva Jenni Haukio. Hän näkee, että lukutaidon heikkeneminen uhkaa koko yhteiskuntamme toimivuutta.

– Kyse ei ole pelkästään kaunokirjallisen lukuharrastuksen taantumasta, vaan edellytyksistä suoriutua jokapäiväisessä työelämässä  kyvystä ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Siksi on äärimmäisen arvokasta, että Elinkeinoelämän keskusliitto jäsenyrityksineen on ryhtynyt toimiin lukutaidon puolesta, yhteistyössä Aku Ankan kanssa. Lehden rikas ja ilmaisutavoiltaan särmikäs kieli innostavine tarinoineen on omiaan herättelemään lukuintoa kaiken ikäisissä.

EK:n kampanjassa on mukana 13 yritystä ja yhteisöä eri toimialoilta: Sanoma, ABC-ketju, Supercell, Elisa, OP, Nordea, Veikkaus, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Fortum, LähiTapiola, Posti, Tela ja Aktia.

Teko tulee kevään aikana näkymään laajasti sekä EK:n että yritysten ja yhteisöjen kanavissa muun muassa Aku Ankka -henkisten kuvitusten kautta, joissa eri alojen vaikuttajat jakavat omia lukukokemuksiaan.

Teolla halutaan herättää keskustelua suomalaisten lukutaidosta ja perheiden lukemisasenteista sekä hyvän luku- ja kirjoitustaidon merkityksestä jatko-opintojen, työelämän ja elämänhallinnan kannalta.