EK:n puheenjohtajana 1.1.2015 aloittava Matti Alahuhta: Suomi tarvitsee vahvaa uudistumishenkeä

25.11.2014

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n puheenjohtajana ensi vuoden alussa aloittava Matti Alahuhta haastaa koko suomalaisen yhteiskunnan uudistumaan. Vaikeista ajoista huolimatta peliä ei ole menetetty, vaan Suomella on hyvät mahdollisuudet menestyä ja synnyttää uusia työpaikkoja.

− Tämä edellyttää, että kehitämme maastamme kannustavan, toimintatavoiltaan joustavan, kustannuksiltaan kilpailukykyisen, osaamiseltaan edistyksellisen ja aktiivisen toimijan, Alahuhta sanoi tiistaina Helsingissä.

− Myönteistä tässä on se, että tarvittavat muutokset ovat vielä suomalaisten omissa käsissä. Meidän ei tarvitse odottaa apua ulkopuolelta, eikä sitä näytä olevan juuri tulossakaan. Suomi on selvinnyt ennenkin suurista muutoksista. Pystymme siihen nytkin!

Alahuhta muistutti, että tuotannon ja työpaikkojen karkaaminen Suomesta ei ole mikään väistämätön tosiasia. Niin ei tarvitse käydä. Yksi suuri mahdollisuus liittyy digitalisaatioon.

− Tulevina vuosikymmeninä digitalisoituminen muuttaa maailmaa, ja robotiikka tuo paljon mahdollisuuksia. Työn kustannukset tasoittuvat eri mantereiden välillä. Kehitys tarjoaa tilaisuuksia, kun vain haluamme muuttua.

Alahuhta painotti myös koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä ja peräänkuulutti näiden asioiden näkemyksellistä johtajuutta. Menestys tällä saralla on tulevina vuosina entistäkin tärkeämpää hyvinvoinnille ja työpaikoille. Kun koulutus ja tutkimus nostetaan edelläkävijätasolle, luodaan parhaat edellytykset uusien innovatiivisten tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen kehittämiselle.

Puitteet kuntoon

Alahuhta tähdensi, että Suomi tarvitsee nopeita muutoksia työmarkkinoilla, verotuksessa ja julkisella sektorilla. Nämä kolme yhteiskunnan osa-aluetta luovat hänen mukaansa yleiset puitteet talouden käänteelle ja tulevalle menestykselle.

− Äärimaltillista palkkalinjaa tulee jatkaa ja ottaa pitkiä askelia työajan joustoissa. Tällä tavoin turvataan työpaikkoja ja luodaan niitä lisää ottamalla käyttöön uusia järkeviä toimintatapoja. Myös onnistuminen meneillään olevissa työrauhaneuvotteluissa on äärimmäisen tärkeää.

− Tuloverotuksen keventäminen lisää palkansaajien ostovoimaa palkkamaltin jatkuessa ja tekee työn tekemisen entistä kannustavammaksi. Suomi tarvitsee lisää myös omistajia ja riskinottohalua. Perintöverotukseen tehdyt korotukset tulee poistaa ja pyrkiä sen alentamiseen.

− Kolmanneksi julkista sektoria tulee uudistaa jäntevillä toimilla, jotka mahdollistavat veronalennukset. Kehitys on ollut nurinkurista: kansantuote on pienentynyt, mutta julkisen sektorin kustannukset ovat kasvaneet ja ovat nyt aivan liian korkeat, Alahuhta painotti.