EK:n tiedustelun mukaan investointinäkymät alkaneelle vuodelle ovat varovaiset

12.01.2012

Tehdasteollisuusyritysten kiinteät investoinnit Suomeen kääntyivät viime vuonna nousuun finanssikriisin aikaiselta ennätyksellisen matalalta tasolta. Alkaneena vuonna investoinnit kasvaisivat kuitenkin vain vähän.

Teollisuuden investointien taso jää vuosina 2011 ja 2012 korkeintaan kohtalaiseksi, ja kuluvan vuoden investointinäkymät ovat varsin epävarmat maailmantalouden heikentyneen tilanteen vuoksi.

Uusimpien tilastolukujen mukaan tehdasteollisuuden kotimaiset investoinnit laskivat vuonna 2010 erittäin matalalle, vain noin 2,9 miljardin euron tasolle. Investointitiedustelun mukaan investoinnit kasvoivat viime vuonna vajaaseen 3,8 miljardiin euroon. Kuluvana vuonna investointien arvioidaan kohoavan hieman, jolloin niiden arvoksi tulisi vähän alle 4 miljardia euroa.

Energiasektorin investoinnit ovat tehdasteollisuudesta poiketen korkealla vuosina 2011 ja 2012. Kumpanakin vuonna ne ovat tiedustelun mukaan noin 2 miljardin euron tasolla.

Vanhan kapasiteetin korvausinvestointeja on yhä keskimääräistä enemmän ja laajennusinvestointien osuus jää tavanomaista matalammaksi. Tälle vuodelle suunnitelluista investoinneista 36 % olisi korvausinvestointeja ja 29 % laajennusinvestointeja.

Teollisuuden investoinnit ulkomaille olivat viime vuonna hieman edellisvuotta vilkkaampia, ja niiden taso oli lähellä 2000-luvun keskimääräistä. Tiedustelun vastaajayritykset investoivat ulkomaille noin 2,3 miljardilla eurolla. Vaikka kehittyvien maiden merkitys on yleisesti kasvanut, kaksi kolmasosaa tästä investointisummasta suuntautuu EU-maihin ja Pohjois-Amerikkaan.

Suomalaisten teollisuuskonsernien ulkomaisten tytäryritysten henkilökunnan määrä kasvoi loivasti sekä vuosina 2010 että 2011. Kasvu oli kuitenkin selvästi hitaampaa kuin ennen finanssikriisiä. Suomalaiskonsernien palveluksessa työskenteli ulkomailla vajaat 400 000 henkilöä.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä investointitiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. Tiedusteluun vastasi 262 teollisuusyritystä. Tiedusteluun vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 68 miljardia euroa vuonna 2010. Vastaajayritykset työllistivät Suomessa lähes 171 000 työntekijää. Tiedusteluun osallistuneiden yritysten investoinnit kattavat noin 80 prosenttia tehdasteollisuuden kaikista investoinneista. Investointitiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

Lisätietoja: Penna Urrila, puh. (09) 4202 2606

Investointitiedustelu (pdf)