Investoinneissa varovaisia kasvuodotuksia

11.06.2014

Teollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen kääntyvät tänä vuonna hienoiseen kasvuun. Investointien taso on jäämässä kuitenkin matalaksi. Satsaukset tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan sen sijaan laskevat. Tulokset perustuvat EK:n keväällä tekemään Investointitiedusteluun.

Tiedustelun mukaan teollisuuden kiinteät investoinnit pääsevät tänä vuonna hitaaseen, hieman alle kolmen prosentin kasvuun. Viime vuonna teollisuuden kiinteät investoinnit sen sijaan vielä laskivat parilla prosentilla. Investointien arvo oli vajaat 3,5 miljardia euroa.

– Odotettu pieni kasvu teollisuuden investointeihin on tietenkin myönteinen uutinen pitkään jatkuneen heikon vaiheen jälkeen. On kuitenkin ennenaikaista puhua mistään merkittävästä investointiaallosta, sillä investointien taso jää vielä matalaksi. Kevään aikana ilmoitetut investointihankkeet näkyvät vasta tulevien vuosien lukemissa, totesi tiedustelun tuloksia esitellyt EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Investointiaste eli teollisuuden kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon on arvioiden mukaan noin 14 prosentissa. Se on toipunut finanssikriisin pohjalukemista, mutta lukema on yhä monia Länsi-Euroopan kilpailijamaita matalampi.

Energia-alan investoinnit jatkuvat edelleen melko vilkkaina. Tehdasteollisuuden ja energiantuotannon yhteenlaskettujen investointien ennustetaan olevan tänä vuonna noin 5,3 miljardia euroa.

Teollinen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta jatkaa tiedustelun mukaan supistumista sekä kotimaassa että ulkomaisissa tytäryhtiöissä. T&k-menot kääntyivät laskuun jo viime vuonna, jolloin teollisuusyritykset käyttivät tutkimukseen ja tuotekehitykseen Suomessa noin 3,2 miljardia euroa.

Tänä vuonna t&k-panostusten arvioidaan laskevan yhä. Myös t&k-henkilöstöä on aiempaa vähemmän. Teollisuuden tutkimus- ja kehitystehtävissä kotimaassa työskentelevien määrä laskisi tiedustelun mukaan jonkin verran.

Investoinnit eivät edelleenkään riitä kasvattamaan pääomakantaa

Teollisuuden pääomakanta jatkaa kutistumistaan, sillä pääoman kuluminen on lähes kaikilla toimialoilla edelleen selvästi suurempaa kuin uudet investoinnit. – Vaikka uusimman tiedustelun tulokset ovat edelliskertaa paremmat, on vielä pitkä matka investointivetoisen kasvun käynnistymiseen. Lisäksi teollisen t&k-toiminnan jatkuva supistuminen kertoo Suomen talouden murroksen jatkumisesta, kommentoi tiedustelun tuloksia EK:n johtaja Jussi Mustonen.