Kysely: Yritykset pettyneitä hallituksen exit-strategian toimeenpanoon

01.07.2021

Taloudesta on kuulunut viime aikoina positiivisia uutisia. Suomessa koronatartuntojen määrä on Pietarista tulleesta noususta huolimatta pysynyt verrattain maltillisella tasolla. Kuitenkin edelleen voimassa olevien koronarajoitusten takia monien varsinkin palvelualalla toimivien yritysten tilanne on yhä hyvin haastava, vaikka viime aikoina on rajoituksia purettu. EK:n kyselyn mukaan yritykset ovatkin pettyneitä maan hallituksen exit-strategian toimeenpanoon.

Kesäkuun lopulla tehdyn kyselyn mukaan yli puolet yrityksistä pitää hallituksen koronaexit-strategiaa erittäin heikkona tai melko heikkona. Kyselyssä hallituksen strategia tarkoittaa rajoitusten purkamisen edistymistä, koronarokotusten nopeutta sekä päätösten selkeyttä ja niistä viestimistä yrityksille.

”Yritykset odottavat edelleen hallitukselta selkeitä viestejä siitä, milloin lopuistakin rajoituksista luovutaan. Talouden terveysturvallisen avaamisen tulisi edetä EU-verrokkimaiden tahdissa, jotta kannattava liiketoiminta mahdollistuu ja emme menetä kilpailuasemiamme. Epäselvä lähitulevaisuuden näkymä hankaloittaa yritysten omaa toiminnan suunnittelua. Suomessa on nyt tehtävä kaikki voitava rokotuskattavuuden eteen, jotta taloutta ja työllisyyttä vahingoittavat rajoitukset voidaan jatkossa välttää”, sanoo EK:n johtaja Petri Vuorio.

Onnettomuustutkintakeskuksen koronaepidemian ensimmäisen vaiheen hoitoa koskevassa raportissa painotetaankin mm. avointa, ennakoivaa ja riittävää yhteistoimintaa, valmistelua ja johtamista sekä selkeyttä viestinnän johtoon ja vastuisiin niin, että poliittiset päätökset ja asiantuntijamielipiteet erottuvat toisistaan. EK pitää näitä kehityskohteita tärkeinä. Lisäksi EK ehdotti vuonna 2020 useaan kertaan laajapohjaisen ns. asiantuntijanyrkin perustamista päätöksenteon tueksi.

EK:n kyselyn mukaan kesäkuun lopulla peräti kaksi kolmasosaa suomalaisyrityksistä arvioi rajoitusten haittaavan yrityksen toimintaa merkittävästi tai jonkin verran. Pahin tilanne on palveluissa, joissa lähes 80% yrityksistä kärsii koronarajoituksista.

Toimialoista teollisuus on kärsinyt suhteellisen vähän koronarajoituksista. EK:n vuoden 2020 keväästä lähtien tekemien kyselyjen mukaan vaikeaksi ongelmaksi erityisesti teollisuudessa on kuitenkin noussut raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus sekä logistiikassa konttipula.

”Maailman talous elpyy rajusti ja teollisuuden tarvitsemat komponentit ja raaka-aineet viedään käsistä. Suomen syrjäinen sijainti yhdessä verrokkimaita tiukempien matkustusrajoitusten kanssa ei ainakaan helpota kotimaisten yritysten tilannetta”, toteaa Vuorio.

Yrityskysely toteutettiin kesäkuussa 2021 ja siihen osallistui 778 työnantajayritystä. Aineiston analyyseissä hyödynnettiin päätoimialojen ja yrityskoon mukaan laskettuja painokertoimia, jolloin tulokset ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti työnantajayritysten perusjoukkoon.

Kyselyn tulokset