Lomautuksia suunnittelevien yritysten määrä kasvaa kuukausi kuukaudelta

12.12.2022

Useampi kuin joka neljäs yritys suunnittelee lomauttavansa henkilöstöään seuraavan puolen vuoden aikana. Marras-joulukuun vaihteessa toteutetun EK:n yrityskyselyn mukaan 28 prosenttia yrityksistä miettii lomautuksia, kun lokakuussa vastaava osuus oli 26 prosenttia. Eniten lomautusaikeita on rakennusalan yrityksissä, joista 59 prosenttia suunnittelee henkilöstönsä lomautuksia.

”On huolestuttavaa, että lomautuksia suunnittelee alati kasvava joukko yrityksiä. Vaikka talous on pärjännyt odotettua paremmin vuoden loppua kohden, kriisi ei missään nimessä ole vielä ohitse. Yritysten kannattavuutta koetellaan toden teolla talvikuukausien aikana”, kommentoi kyselyn tuloksia toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Yhtenä merkittävänä syynä yritysten heikentyneeseen tilanteeseen ovat voimakkaasti kohonneet raaka-aine- ja energiakustannukset. Suurin osa yrityksistä ei ole kyennyt siirtämään kohonneita kustannuksia loppuhintoihin. Kyselyyn osallistuneista yrityksistä 76 prosenttia vastasi, että on pystynyt siirtämään joko vain hieman tai ei ollenkaan kohonneita kustannuksiaan loppuhintoihin.

Vajaalla puolella kyselyyn vastanneista yrityksistä oli määräaikainen, yli 6 kuukautta voimassa oleva sähkösopimus. Toisaalta noin kolmanneksella yrityksistä oli alle 6 kuukautta voimassa oleva tai pörssisähköön sidottu sopimus, mikä tarkoittaa, että nämä yritykset ovat hyvin alttiita kärsimään energian hinnan vaihteluista.

Kyselyssä tiedusteltiin myös yritysten Kiinaan liittyvistä liiketoimintariskeistä sekä yleensä Kiinaan suuntautuvasta viennistä. Kiinaan suuntautuvaa vientiä on eniten isoilla teollisuusyrityksillä ja tämän vuoksi myös Kiinaan liittyvät riskit painottuvat tähän yritysjoukkoon. Näissä yrityksissä on myös tehty eniten muutoksia liiketoimintaan Kiinaan liittyvien riskien vuoksi. Toisaalta Kiinan ongelmat välittyvät Suomeen myös laajempien kansanvälisten taloudellisten riippuvuuksien kautta ja tällöin ongelmat Kiinan taloudessa heijastuvat myös niihin yrityksiin, joilla ei suoraan ole vientiä Kiinaan.

EK:n yrityskysely
Kysely toteutettiin 25.11.–5.12.2022 välisenä aikana ja siihen vastasi 710 työnantajayritystä. Aineiston analyyseissä on hyödynnetty päätoimialojen ja yrityskokoluokkien mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti työnantajayritysten perusjoukkoon.