Omistajanvaihdokset odotettua ongelmattomampia

03.10.2013

Yritysosto on erinomainen keino ryhtyä yrittäjäksi ja laajentaa yritystä. Tiedot käyvät ilmi tänään julkistetusta tutkimuksesta, jossa peräti 83 prosenttia yrityksen ostajista ja jatkajista pitää toteuttamaansa omistajanvaihdosta onnistuneena.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tehty tutkimus paljastaa, että valtaosa ostajista oli myös tyytyväisiä ostokohteen hintaan.

– Yleinen käsitys yritysostojen suurista riskeistä ja vaikeuksista vaikuttavat tutkimuksen perusteella liioitelluilta, tutkimuksen vastuullinen johtaja Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoi Valtakunnallisessa omistajanvaihdoskonferenssissa Helsingissä torstaina.

Asia on ajankohtainen, sillä Suomessa on yli 70 000 yli 55-vuotiasta yrittäjää ja myyntiin on tulossa lähes 30 000 yritystä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

– Yritys- tai liiketoimintaostoja pitäisi nykyistä enemmän tarjota koulutuksessa, valmennuksessa ja yritysneuvonnassa varteenotettavana vaihtoehtona yrityksen perustamiselle tai kasvattamiselle, Varamäki tiivistää.

Mahdollisuudet suurempia kuin haasteet

Arvonmääritys ja myyjän korkea hintapyyntö olivat omistajanvaihdosten suurimpia haasteita ostajien näkökulmasta.

– Sukupolvenvaihdoksissa verotus koettiin kuitenkin jonkin verran suurempana ongelmana kuin perheen ulkopuolisissa vaihdoksissa, Varamäki sanoo.

– Omistajanvaihdoksella voi kehittää pienen yrityksen liiketoimintaa tehokkaasti. Se tarjoaa usein uuden alun yritykselle, kun motivoituneet ostajat kehittävät yrityksen strategiaa, toimintatapoja ja johtamista.

Matalan kynnyksen alueellisille neuvontapisteille tarvetta

Peräti 79 prosenttia ostajista oli ostanut yrityksen joko koti- tai naapurikunnastaan ja yli 60 prosenttia ostajista tunsi entuudestaan ostokohteen.

– Matalan kynnyksen alueellisia omistajanvaihdospalveluita siis tarvitaan, koska yritysvälittäjät eivät välttämättä ole kiinnostuneita aivan pienimmistä yrityksistä. Toisaalta pienillä yrityksillä on yleensä vähemmän rahaa hankkia kaikkia palveluita yksityisiltä markkinoilta, Varamäki toteaa.

Varamäen mukaan yrittäjät tarvitsevat palveluita sekä ostajille että myyjille, sillä näiden tarpeet eroavat selvästi toisistaan. Palvelutarpeissa on myös ostajan osaamisesta ja ostokohteen ominaisuuksista riippuvia eroja.

– Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että ostaja saa oikea-aikaista ja tarpeitaan vastaavaa asiantuntijapalvelua.Yrityksen omistajanvaihdoksen jälkeisen kehittymisen ja kasvun kannalta ostajan osaaminen ja tukipalvelut ovat keskeisiä, toteaa Varamäki.

Tutkimuksesta

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2013. Tutkimus kohdistettiin vuosina 2008 – 2012 omistajanvaihdoksen toteuttaneille pienten ja keskisuurten yritysten ostajille ja jatkajille ympäri Suomea.

Koska omistajanvaihdoksen toteuttaneita ei pystytä tunnistamaan valmiista tiedostoista, koottiin ostajista ja jatkajista tietoa omistajanvaihdosasiantuntijaverkoston avustuksella.

Lisäksi Finnvera Oyj välitti kyselyn omille kohderyhmään kuuluville asiakkailleen.

Kaikkiaan vastauksia saatiin 357

Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti tutkimuksen ESR-rahoituksella osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta.

Valtakunnallisen omistajanvaihdoskonferenssin järjestivät Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Perheyritysten liitto, Finnvera, Suomen yritysvälittäjäin liitto, Suomen omistajanvaihdosseura ja Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi.

Lisätietoja

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Dosentti, KTT Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, p. 040 830 5189, elina.varamaki(at)seamk.fi