Peruskouluun tarvitaan perustaitojen osaamistakuu oppivelvollisuuden pidentämisen sijaan

05.12.2018

Seuraavan hallituksen koulutuspolitiikan kärkenä tulee olla peruskoulun osaamistakuu, esittää Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Osaamistakuu tarkoittaa, että peruskoulun päättyessä jokaisella nuorella on oltava sellaiset perustaidot, joiden avulla hän selviytyy jatko-opinnoista. Erityisen tärkeitä perustaitoja ovat luku- ja kirjoitustaito sekä matematiikka: ne muodostavat oppimisen ja opiskelun perustan.

EK kohdentaisi osaamistakuuohjelmaan 100 miljoonaa euroa vuodessa neljän vuoden ajan. Panostukset ohjattaisiin kolmelle osa-alueelle: perustaitojen vahvistamiseen yksilöllisen tuen avulla, oppimisanalytiikan käyttöönottoon sekä yläkoulu-uudistukseen. EK ehdottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla käynnistetään osaamistakuu-ohjelma, jolla tuetaan paikallista koulujen johtamista ja huolehditaan osaamistakuusta.

  • Lisätään yksilöllistä tukea niille, jotka sitä tarvitsevat ja varmistetaan, että kaikki lapset pysyvät mukana.
  • Oppimisanalytiikan avulla vaikeudet voidaan huomata aiempaa tehokkaammin ja vaikeuksiin voidaan puuttua ennen kuin niistä kehittyy ongelma.
  • Yläkoulu-uudistuksessa luodaan n. 15 prosentille ikäluokasta mahdollisuus henkilökohtaiseen ja ohjattuun opintopolkuun. Tämän mahdollistamiseksi lisätään yhteistyötä perusasteen ja ammatillisen koulutuksen tai lukion kesken. Yksilöllinen opintopolku voi sisältää ammattiopintoja yläkoulussa tai esimerkiksi matematiikan ja kielten opintoja yhteistyössä lukion kanssa jo peruskouluvaiheessa.

EK:n johtava asiantuntija Mirja Hannula korostaa, että osaamistakuulla vastattaisiin täsmällisemmin siihen, mikä on ongelmana: oppimistulosten heikkenemiseen ja jatko-opinnoissa pärjäämiseen.

– Koulutustakuu toimii ja lähes kaikki peruskoulun päättävät jatkavat opintojaan, mutta liian monen opinnot keskeytyvät. Jos opiskelijan perustaidot eivät ole kunnossa, hän ei selviydy jatko-opinnoistaan ja keskeyttää ne. Perustaitoihin on siis panostettava ajoissa. Yksikään nuori ei saa valmistua peruskoulusta ilman, että osaa sujuvasti lukea, kirjoittaa ja laskea.

EK julkaisi 5.12.2018  myös Koulutustakuusta osaamistakuuseen -julkaisun, joka tarjoaa kuusi erilaista näkökulmaa suomalaiseen peruskouluun. Julkaisuun on haastateltu kuutta peruskoulun tunnustettua asiantuntijaa. Haastateltavat ovat emeritusprofessori Jouni Välijärvi, professori Markku Jahnukainen Helsingin ylipistosta, oppimisanalytiikan keskuksen johtaja Mikko-Jussi Laakso Turun yliopistosta, matematiikan opettaja ja Paths to Math -oppimisympäristön perustaja Maarit Rossi, opinto-ohjaaja Maarit Gerdt Tampereen Kaukajärven koulusta sekä opetusneuvos Minna Harmanen Opetushallituksesta.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Mirja Hannula, p. 040 500 2506