PK-johtaja Mäkinen: Kuntapalveluiden uudistusta ei saa pitkittää

11.09.2012

Kuntien talous on sopeutettava nopeasti vastaamaan tosiasioita. Väestön ikääntyminen on nopeinta Euroopassa. Suomessa on vuosikymmenen lopussa eläkeiässä olevia henkilöitä suhteessa työikäisiin enemmän kuin muissa EU-maissa. Ikääntymisestä johtuvat julkiset menot nousevat lähivuosina yli neljä prosenttiyksikköä suhteessa BKT:een. Huomattava osa tästä kustannusten noususta kohdistuu kuntiin.

Kuntien tulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan edes nykyisten palveluiden ja hyvinvoinnin kustannuksia. Talouden sopeuttaminen ei onnistu ilman kuntapalveluiden uudistamista. Kuntien kokonaismenoista reilusti yli puolet käytettiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Valtionosuuksilla rahoitetaan noin kolmasosa ja asiakasmaksuilla kymmenys. Kuntien vastuulle jää loput kustannuksista.

– Ilman kuntien toiminnan uudistusta nousee kuntien keskimääräinen veroprosentti  yli kolmeenkymmeneen vuoteen 2024 mennessä. Tämä taso on täysin kestämätön, sanoi EK:n PK-johtaja Pentti Mäkinen kuntavaalitilaisuudessa Vaasassa.

Yrityksille kuntapalveluiden uudistaminen on välttämätöntä monesta syystä. Talouden kasvu syntyy yrityksissä. Julkisen sektorin menot on mitoitettava tulojen mukaan. Julkisten menojen hallitsematon kasvu heikentää Suomen kilpailukykyä. Palveluiden todelliset kustannukset on saatava näkyviin ja yritysten on voitava haastaa kunnan palvelutuotanto.

Tehokkaasti ja laadukkaasti tuotetut palvelut tarjoavat yrityksille suotuisan toimintaympäristön. Reilu ja tehokas kilpailu lisää vaihtoehtoja.

– Nyt tarvitaan asennemuutosta. Kuntien ei tarvitse tuottaa kaikkia palveluita itse ja kuntalaisille on annettava aito mahdollisuus valita palveluntuottaja. Palveluiden ostaminen tuo kuntaan uutta yrittäjyyttä. Julkisia palveluita ostettaessa on huolehdittava siitä, että pk-yrityksille annetaan todellinen mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin, totesi Mäkinen.

Elinkeinoelämän järjestöt järjestävät syys-lokakuun aikana keskustelutilaisuuksia tuleville kuntapäättäjille. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin Vaasassa tiistaina.

Lisätietoja:

PK-johtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584