Rekrytointivaikeuksien yleisin syy liian vähäinen alan työkokemus

20.02.2022

Merkittävin syy yritysten rekrytointivaikeuksiin on hakijoiden liian vähäinen alakohtainen työkokemus. Muita merkittäviä rekrytointivaikeuksien syitä ovat puutteet työpaikkakohtaisessa erityisosaamisessa, riittämätön koulutus ja puutteet monialaisessa osaamisessa. Haastavimmaksi rekrytoitavaksi ryhmäksi yritykset kokevat 6-10 vuotta työkokemusta omaavat. Tiedot käyvät ilmi EK:n Osaamispaneeli-yrityskyselystä.

Koulutustaustaa tarkasteltaessa ammatillisen tutkinnon omaavien rekrytointi nousi vaikeimmaksi. Erot ammatillisen tutkinnon, alemman korkeakoulututkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon välillä ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. Yhteistä kaikille koulutustaustoille oli, ettei vastavalmistuneiden rekrytointia koeta haastavaksi, mutta riittävää työkokemusta omaavia ei tahdo löytyä.

”Kyselyn tulokset alleviivaavat sitä, ettei yritysten osaajapulaan ole olemassa nopeita tai helppoja ratkaisuja. Tutkintokoulutus on valitettavan hidas tapa helpottaa yritysten tässä ja nyt kokemaa pulaa osaajista. Erilaisille yrityslähtöisille täsmäkoulutuksille on nyt valtava tarve”, sanoo asiantuntija Mikko Vieltojärvi.

Tärkeimmät syyt uusien työntekijöiden rekrytoinnille ovat poistuman korvaaminen (82 prosenttia vastaajista) ja lisääntynyt työvoiman tarve (66 prosenttia vastaajista). Vain reilu kaksi prosenttia vastaajista totesi, ettei heillä ole rekrytointitarpeita. Poistuman korvaaminen merkittävimpänä syynä rekrytoinneille viittaa siihen, että eläköitymisen ohella ihmiset vaihtavat nyt runsain määrin työpaikkoja. Kun samaan aikaan työvoiman tarve on lisääntynyt, niin osaajapula näkyy sekä uuden työvoiman rekrytointivaikeuksina, että olemassa olevan henkilöstön huomattavana poistumana.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä kahdella kolmasosalla oli henkilöstössään kansainvälisiä työntekijöitä. Parhaillaan rekrytointia ulkomailta suunnittelee kolmasosa yrityksistä.

”Suomi tarvitsee huomattavan määrän lisää osaajia ulkomailta, ja isolla osalla yrityksistä henkilöstö on jo kansainvälistä. Osaavan työvoiman saatavuus on merkittävin kasvun este suomalaisille yrityksille. Nyt on korkea aika kääntää kaikki kivet osaajien maahanmuuton helpottamiseksi ja lisäämiseksi”, Vieltojärvi vaatii.

Osaamispaneeli-yrityskyselyyn vastasi marraskuussa 2021 kaikkiaan 949 yritystä. Vastaajina oli pääosin yritysten toimitusjohtajia ja henkilöstöasioista vastaavia. Tulokset on painotettu vastaamaan EK:n jäsenkenttää. EK toteuttaa kyselyn jatkossa kaksi kertaa vuodessa. Seuraavan kyselyn tulokset julkaistaan elo-syyskuussa 2022.

Osaamispaneelin tulokset