Suhdannebarometri: Yritysten suhdannetilanne jatkunut heikkona

27.04.2023

EK:n huhtikuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannearviot ovat pysyneet alkuvuoden tapaan heikkoina, mutta odotukset ovat jatkaneet hienoista nousuaan. Vaikka inflaatio on jo hidastumaan päin, ei nopeasti nousseiden korkojen vaikutusta talouskehitykseen ole vielä täysimääräisesti nähty. Maailmantalouden kannalta ei ole vieläkään varmuutta, kuinka pehmeä laskeutuminen on edessäpäin.

”Suomessa yritykset arvioivat suhdannetilanteen pysyneen heikkona kevään aikana. Vaikka suhdanneodotukset eivät ole enää yhtä pessimistiset kuin talvella, ei talouskasvu ole vielä kestävällä pohjalla. Kuljemme kohti perinteistä suhdannesykliä, jossa rakentaminen ja teollisuus heikkenevät etunenässä palveluiden pitäessä vielä jotenkin pintansa”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen

Yritysten tuotanto- ja myyntikehitys on heikentynyt ja odotukset tuleville kuukausille ovat pessimistiset. Suurimpia ongelmia päätoimialoista on rakentamisessa, jossa korkojen nousu heijastuu kysynnän selvänä heikkenemisenä. Teollisuudessa tilauskannat ovat jatkaneet supistumistaan, mutta palveluiden kysyntää on sen sijaan pitänyt yllä työllisyyskehitys.

”Suurin kasvun este on yhä riittämätön kysyntä, josta raportoi 41 prosenttia vastaajayrityksistä. Kysynnän puute vaivaa yrityksiä toimialasta riippumatta. Pahin tilanne on rakentamisessa, jossa 63 prosenttia yrityksistä raportoi liian vähäisestä kysynnästä. Viimeksi tätä korkeammalla tasolla on oltu finanssikriisin aikaan vuonna 2009”, sanoo Pakarinen.

Vaikka kysyntä hiipunut, on osaavasta työvoimasta yhä pulaa

Talouden hiipuminen ei ole merkittävästi vaikuttanut yritysten haasteisiin saada ammattitaitoista työvoimaa. Huhtikuun Suhdannebarometrissa yhä 26 prosenttia vastaajista raportoi ongelmia työvoiman saatavuudessa. Etenkin palvelut ovat ylläpitäneet työllisyyttä ja palvelualan yritykset kokevat työvoiman saatavuusongelmia muita päätoimialoja enemmän.

”Henkilöstömäärien ennakoidaan vähentyvän lähikuukausien aikana, mutta samaan aikaan yrityksissä on tarvetta myös osaajille. Yritykset eivät ole jääneet odottelemaan vaan ryhtyneet rekrytoimaan myös entistä ahkerammin työvoimaa ulkomailta. Viime vuoden ennakkotietojen perusteella tulijoiden määrä kasvoi etenkin Aasiasta. Työperäisen maahanmuuton onnistuminen on Suomelle kohtalonkysymys”, Pakarinen toteaa.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä huhtikuussa 2023 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 111 yritystä, joilla on Suomessa noin 250 000 työntekijää.

Suhdannebarometri, huhtikuu 2023 Toimialakatsaukset Aluekatsaukset