Suhdannekehitys jatkuu vakaan myönteisenä − rekrytointivaikeudet yleistyneet edelleen

30.10.2017

EK:n lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdanteet ovat parantuneet kesän ja syksyn 2017 aikana. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan teollisuudessa ja rakentamisessa yleisesti keskimääräistä vahvemmaksi, ja myös palvelualoilla tilanne on kirkastunut vähän yli tavanomaiseksi.

Suomalaisyritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat pysyneet valtaosin myönteisinä. Suhdannenousun arvioidaan jatkuvan vuoden lopulla ja ensi vuoden alkupuolella. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku vahvistui teollisuudessa lukemaan +18 (heinäkuussa +10). Rakentamisen näkymät laskivat saldolukuun -2 (heinäkuussa +18), kun taas palvelualoilla ne kohosivat +20 pisteeseen (heinäkuussa +16).

Tuotanto kasvaa loppuvuonna ja ensi vuoden alussa

Yritysten tuotannon ja myynnin kasvu oli alkusyksyllä kohtalaista. Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä kasvoi tuntuvasti. Lähikuukausina kasvun ennustetaan nopeutuvan jonkin verran kaikilla päätoimialoilla, ja melko ripeän kasvun odotetaan jatkuvan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tilauskanta on teollisuudessa hieman keskimääräistä vahvempi, rakentamisessa lähellä tavanomaista. Kapasiteetin käyttöaste on pysynyt melko korkeana, ja esimerkiksi teollisuudessa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 86 prosentilla vastaajista (heinäkuussa myös 86 %).

Työvoiman määrä on kasvanut jonkin verran erityisesti teollisuudessa ja palveluissa. Loppuvuodelle ennustetaan maltillista lisäystä henkilöstömääriin. Kannattavuuden ennustetaan paranevan jonkin verran edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Rekrytointivaikeudet ovat yleistyneet, ja ne olivat rakentamisessa ja palveluissa jo yleisin toiminnan este. Koko elinkeinoelämän vastaajista 23 prosenttia kärsi rekrytointiongelmista. Kapasiteettipula ja rahoitusvaikeudet koettiin selvästi pienemmiksi esteiksi.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2017 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2017 lopulla ja ensi vuoden alussa. Tiedusteluun vastasi 1 270 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 260 000 henkilöä.