Suomen sitouduttava kahdenkertaisen verotuksen poistamiseen

12.10.2016

Kansainvälisen verotuksen pelisäännöt ovat muuttumassa merkittävästi. Kansainvälisille suomalaisyrityksille muutokset tarkoittavat sitä, että tulojen kahdenkertainen verottaminen lisääntyy entisestään. Suomen onkin pikaisesti sitouduttava kahdenkertaisen verotuksen poistamiseen, painottaa Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Suomi ei ole vielä ilmoittanut sitoutuvansa kahdenkertaisen verotuksen poistamiseen. Jos haluamme saada Suomeen investointeja tai houkutella Suomeen yrityksiä, se edellyttää pikaista sitoutumista kansainvälisten veroriitojen ratkaisumekanismiin.

OECD:ssä ollaan marraskuussa sopimassa toimintatavasta, jolla ratkaistaan kansainvälisiä veroriitoja ja poistetaan kaksinkertaista verotusta. Jokainen maa harkitsee, onko mukana hankkeessa.

Työtä veropohjien rapautumisen estämiseksi tehdään sekä OECD:ssä että EU:ssa. Yhä useampi valtio hamuaa osuuttaan yritysten verotettavasta tulosta.

– Kantavana ajatuksena on tulon verottaminen siellä, missä yrityksen voitto syntyy. Tämän määrittäminen ei ole yksiselitteistä ja on selvää, että valtioiden väliset veroriidat tulevat lisääntymään, arvioi EK:n veroasiantuntija Virpi Pasanen.

Kansainvälisen verotuksen muutokset vaikuttavat myös Suomen oikeuteen verottaa kansainvälistä liiketoimintaa. Tässä verotulojen uusjaossa Pohjoismaiden kaltaiset pienet vientitaloudet eivät ole voittajien joukossa. Kansainvälisen verotuksen murroksesta keskusteltiin EK:n veroseminaarissa 12.10.