Teollisuuden luottamus laskussa

Palveluyritysten suhdannearviot vahvistuivat.

Teollisuusyritysten luottamus hiipui hieman kesän alussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa tehdyssä tiedustelussa -5, kun toukokuussa vastaava saldoluku oli +1. Luottamus
oli kesäkuussa jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa (+1) matalammalla.

Rakennusalan luottamusindikaattori aleni kesäkuussa. Indikaattorin uusin saldoluku oli 0, kun vastaava saldoluku oli toukokuisessa tiedustelussa +5. Luottamus on edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa (-6) korkeammalla.

Palveluyritysten luottamusindikaattori kohentui kesäkuussa saldolukuun +20. Toukokuisessa tiedustelussa indikaattorin saldoluku oli +13. Pitkän aikavälin keskiarvo on +14.

Vähittäiskaupan yritysten luottamus vahvistui hieman kesäkuussa. Indikaattorin uusin saldoluku oli +6, kun edellisessä kuussa saldoluku oli +3. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin
keskiarvosaldoluku on -1.

EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä.