Työmarkkinakeskusjärjestöt etsivät yhdessä keinoja osaamisen uudistamiseen

09.02.2018

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat käynnistäneet yhdessä työn, jossa etsitään lääkkeitä työllisten ja työttömien osaamisen uudistamiseen.

Tavoitteena on tehdä ehdotuksia, joilla parannetaan työllisyysastetta. Työelämä on murroksessa ja työvoiman osaamisen on pysyttävä mukana muutoksessa. Mukana työssä ovat Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat, SAK, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos.

Lisätietoja:
Johtaja Riikka Heikinheimo, EK
Koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, SAK