Yrittäjävaltuuskunnan Kiiskinen: Kasvun kannusteet riittämättömiä

24.08.2012

Pk-yritysten tulevaisuudenusko ratkaisee kuinka hyvin Suomi selviytyy heikkenevästä suhdannetilanteesta. Yritykset odottavat tässä tilanteessa hallitukselta selkeitä viestejä siitä, että Suomeen kannattaa investoida ja Suomessa on mahdollista työllistää, painotti EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Esa Kiiskinen valtuuskunnan kesäkokouksessa.

Kiihtyvä kilpailukyvyn rapautuminen koskee sekä vienti- että kotimarkkinayrityksiä. Suomen työvoimakustannukset ovat viimeisten vuosien aikana nousseet selvästi euroalueen keskiarvoa nopeammin. Tämän johdosta jopa tuhannet yritykset ovat siirtämässä toimintojaan kustannuksiltaan edullisempiin maihin.

Talouskasvu on hidastumassa, ja ensi vuoden bkt:n kasvun ennakoidaan jäävän alle yhteen prosenttiin. EK:n Suhdannebarometrin ja Tilastokeskuksen samansuuntaisten viestien mukaan työllisyyden paraneminen näyttääkin olevan päättymässä. Hiipuvassa työllisyyskehityksessä sekä kuluttajien että yritysten odotukset ovat vaisuja.

– Heikot suhdannenäkymät eivät väistämättä johda työllisyyden heikkenemiseen, mikäli yritykset ja niiden työntekijöiden löytävät yhteisen näkemyksen taloustilanteen vakavuudesta ja tilanteen vaatimista keinoista. Paras asiantuntemus tähän löytyy yrityksistä, joita on nyt kuunneltava, sanoo Kiiskinen.

Hallituksen päättämät kasvua tukevat kannusteet, kuten tutkimus- ja kehitystoiminnan ja pk-yrityksiin kohdistuvan pääomasijoittamisen verokannustin sekä korotetut poisto-oikeudet, ovat oikeasuuntaisia mutta täysin riittämättömiä, kun samaan aikaan esimerkiksi osinkoverotusta ja sukupolvenvaihdosten verotusta on kiristetty. Myös energiaveroleikkurin ulottaminen pk-yrityksiin ja palvelualan yrityksiin jäi tekemättä. Kiiskinen toivoo, että maan hallitus tekisi syksyn aikana uusia ja vaikuttavia päätöksiä yritysten luottamuksen lisäämiseksi.