Yritykset tyytyväisiä yliopistouudistukseen – huolena TKI-rahoitus 

20.03.2022

Yritysten mielestä yhteistyö yliopistojen kanssa on parantunut ja monipuolistunut selvästi vuoden 2010 yliopistouudistuksen myötä. Huolta kuitenkin kannetaan yliopistojen mahdollisuudesta kasvattaa tärkeitä osaamisen keskittymiä ja saattaa tutkimuksen tulokset hyödynnettäväksi. Tiedot käyvät ilmi EK:n suorittamasta yrityksille tehdystä haastattelututkimuksesta.

Uudistukseen oltiin pääosin tyytyväisiä ja sen nähtiin vieneen yliopistoja oikeaan suuntaan.  

”Haastattelututkimuksemme tulokset ovat positiiviset. Strategiat ovat parantuneet ja hyvin toimivassa yhteistyössä vallitsee vahva luottamuksen ilmapiiri. Ja mikä parasta, yliopistojen professorikunnan, tutkijoiden ja opiskelijoiden kansainvälistyminen nähtiin pelkästään positiivisena. Haastattelukierros oli jälleen hyvä muistutus siitä kuinka kansainvälisiä yrityksemme ovat,” iloitsee EK:n johtaja Riikka Heikinheimo 

Merkittävimmät huolet liittyivät siihen, miten varmistetaan kriittisten osaamisten rakentuminen yhteistyössä yritysten kanssa. Yliopistouudistuksen rinnalla TKI-toimintaympäristössä on tehty muita, juuri yhteistyötä heikentäviä muutoksia. Yrityksille tilanne näyttäytyy pulana pidemmän aikajänteen rahoituksesta. Silloin lupaavatkin yliopistojen perustutkimuksen tulokset uhkaavat jäädä hyödyntämättä rahoituksen puutteesta tai sen pirstaleisuudesta johtuen. 

”Suomi kisaa hiilineutraaliin ja digitaaliseen talouteen siirtymisen maailmanmestaruudesta. Nykyisessä maailmantilanteessa asian tärkeys vain korostuu entisestään. Edelläkävijäyritykset ovat hienosti tarttuneet Business Finlandin edelläkävijäyrityksille suunnattuun rahoitukseen eli veturihaasteeseen. Yritykset haluavat rakentaa ympärilleen samaan päämäärään tähtäävien yhteistyökumppaneiden verkoston ja tässä tutkimuksella on iso rooli,” muistuttaa Heikinheimo.  

EK oli aikoinaan vahvasti kannustamassa yliopistouudistusta. Ilman merkittävää koulutuksen ja tutkimuksen tason korottamista yritykset eivät saa tarvitsemaansa osaamista Suomesta. Kilpailu kovenee kansainvälisessä kentässä. 

”Suomi tarvitsee innovatiivisia yrityksiä. Yritykset hakeutuvat toimintaympäristöön, joka on luova ja ennakoitava. Yksi keskeinen kulmakivi yritysten tehdessä valintojaan on koulutuksen ja tutkimuksen laatu,” muistuttaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. 

Tutkimuksessa haastatellut 32 yritystä edustavat monipuolisesti teollisuutta sekä energia- ja ohjelmistotuotantoa. Haastatelluilla yrityksillä on ollut ja on edelleen merkittävää yhteistyötä yliopistojen kanssa ennen ja jälkeen yliopistouudistuksen. Yritysten toimipaikat sijaitsevat niin eri puolella Suomea kuin globaalisti. 

Raportti: Yritysten ja yliopistojen yhteistyö