Yritysten usko hallituksen työllisyystoimiin romahtanut

10.09.2019

EK:n työnantajayrityksistä lähes 90 prosenttia epäilee hallituksen työllisyyslinjaa, eikä usko hallituksen saavuttavan 60 000 uutta työpaikkaa. EK:n Yrittäjäpaneelin kyselyyn elo-syyskuussa osallistui 411 työnantajayritystä. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan hallituksen olisi kuunneltava yritysten sanomaa jo ensi viikon budjettiriihessä.

– Taloustilanne on menossa yhä huonompaan suuntaan. Maan hallituksen olisi tehtävä budjettiriihessä työllisyyttä parantavia toimia mm. porrastamalla työttömyysturvaa työhön kannustavampaan suuntaan. Esillä pitäisi olla myös perhevapaauudistuksen toteuttaminen naisten työllisyysasteen nostamiseksi pohjoismaiselle tasolle, Häkämies toteaa.

Kyselystä selviää, etteivät pk-sektorin työnantajat luota hallituksen kykyyn edistää yrittäjyyttä tai työllisyyttä. Jopa 89 prosenttia arvioi luottamuksensa heikoksi tai erittäin heikoksi, kun vain kahdella prosentilla luottamus oli vahva tai erittäin vahva. Muutos edelliseen hallitukseen on suuri. Sipilän hallitukseen ei luottanut syksyn 2017 kyselyssä 42 prosenttia vastaajista, mutta joka neljännellä luottamus oli vahva.

— Työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin tällä vaalikaudella jää toteuttamatta, jos yrittämistä helpottavia rakenneuudistuksia ei tehdä. Hallituksen pitää lisätä paikallista sopimista, helpottaa työelämän sääntelyä, tehdä asumistukiuudistus, toteuttaa eläkeputken ikärajan nostaminen ja edistää ulkomaalaisten työllistymistä Suomeen. Ilman uudistuksia edessä on hallitusohjelman mukaiset menojen jäädytykset, Häkämies painottaa.

Kyselystä ilmenee, että yrittäjät ja yritysjohtajat kokevat maan hallituksen olevan erityisesti palkansaajien asialla. Yrittäjistä 93 prosenttia arvioi, että hallitus on hyvin palkansaajamyönteinen. Vain 7 prosenttia arvioi, että hallitus on tasapuolisesti niin palkansaajien kuin yrittäjienkin asialla.

EK myös vetoaa hallitukseen, että valtionyhtiöiden myyntituloja ei käytettäisi budjetissa ns. juokseviin menoihin vaan tulevaisuutta edistäviin tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä liikenneinvestointeihin.

Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin.

EK:n Yrittäjäpaneelille kohdistettuun kyselyyn vastasi elo-syyskuussa 2019 yhteensä 411 työnantajayrittäjää, joiden yhteenlaskettu työntekijämäärä oli yli 4 800 henkilöä. Aineiston analysoimisessa käytettiin yrityskoon ja päätoimialan mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä työnantajayrittäjien kokonaispopulaatioon.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies,
toimitusjohtajan haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Vesa Perälampi, 040 528 7090

Johtava asiantuntija Jari Huovinen, 040 861 4582