Äänekosken biotuotetehdashankkeesta mallia lupaprosessien uudistamiseen

Äänekosken biotuotetehtaan luvituksessa pilotoitiin uutta toimintamallia: ympäristölupa saatiin hankkeelle alle viiden kuukauden ennätysajassa, kun käsittely vie normaalisti yli vuoden.

Äänekosken investointihankkeen yhteydessä on aihetta iloita myös luvitusprosessin onnistumisesta. Hankkeessa pilotoitiin kaavoituksen, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ja useiden eri lupaprosessien ennakkoneuvottelumenettelyä. Tulokset olivat hyviä.

Ennakkoneuvottelu tuo viranomaiset yhteen

Ennakkoneuvottelumenettelyssä lupaa hakeva yritys ja eri viranomaiset tuodaan yhteisen pöydän ääreen jo ennen prosessin virallista käynnistymistä. Vuoropuhelu jatkuu lupakäsittelyn eri vaiheissa. Olennaista on sovittaa yhteen eri prosesseja, niiden aikataulua sekä poistaa päällekkäisyyksiä.

Hyödyt ovat merkittäviä, kertoo EK:n asiantuntija Satu Räsänen:

– Vuoropuhelun ja yhteensovittamisen ansiosta turhia lisäselvityksiäkin jää pois ja aikaa säästyy.

Yrityksille luvansaannin ennakoitavuus on kaikkein tärkeintä, ja tämä edellyttää, että päätöksentekoon kuluva aika on tiedossa. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdashankkeen projektijohtaja Timo Merikallio toteaa, että Äänekosken pilotissa eri prosesseille määritettiin viranomaisten kanssa aikataulut ja niihin sitouduttiin. Tämä osaltaan edesauttoi investoinnin toteutumista.

Lupajärjestelmän sujuvoittamista jatkettava

Räsäsen mukaan pilotissa tehty panostus kannatti: Kaavapäätös, YVA ja ympäristölupa saatiin yhteensä kahdeksassa kuukaudessa, mikä mahdollisti jätti-investoinnin etenemisen. Merkitystä oli myös sillä, että luvanhakija resursoi lupavalmistelun hyvin ja pystyi siten nopealla aikataululla vastaamaan viranomaisten vaatimuksiin.

Luvituksen sujuvoittamistarve on Suomessa laajalti tunnustettu, ja viranomaisyhteistyön hyödyt ovat ilmiselvät. Nyt on tärkeää, että pilottikokemukset eivät valu hukkaan:

– Äänekosken kokemuksia tulisi nyt lähteä systemaattisesti vakiinnuttamaan. Seuraavaksi on pohdittava sitä, mitä uudistuksia järjestelmäämme tulisi tehdä, jotta tämä olisi mahdollista, sanoo Räsänen.

EK on pitkään vaikuttanut lupamenettelyjen sujuvoittamisen puolesta, ja siksi se oli mukana myös Äänekosken pilotissa. EK:n ensisijaisena tavoitteena on, että nykyinen laaja ja hajanainen lupajärjestelmä korvattaisiin ns. yhden luukun lupakäytännöllä. Siinä ennakkoneuvottelun lopputulos viedään Äänekosken pilottia pidemmälle siten, että viranomaisyhteistyössä syntyy yksi päätös, joka kattaa useita lupia ja muita päätöksiä.

  • Ympäristöministeriön raportti: Kokemuksia Metsä Fibre Oy:n Äänekosken Biotuotetehtaan viranomaisprosessien sujuvoittamisesta