Äärisääntely painaa pk-yrityksiä myös muualla Pohjoismaissa

04.05.2015

EU:n pk-ohjelma Small Business Act ja yritysten toimintaedellytykset nousivat puheenaiheiksi EK:n isännöimässä kokoontumisessa pohjoismaisen pk-yritysverkoston jäsenille.

EK:n vieraina pohjoismaista pk-yhteistyötä tiivistämässä olivat Sidsel Dyrholm Holst ja Jes Lerche Ratzer Tanskasta, Anniken Tømte Norjasta, Eva Jivmark Ruotsista ja Valdar Liive Virosta.

Euroopan komission pk-ohjelman SBA:n tavoitteena on tukea pk-yrityksiä toimenpiteillä, jotka on jäsennetty kymmenen periaatteen ympärille. Periaatteet ulottuvat aina yrittäjyydestä ja hallinnon joustavuudesta kansainvälistymiseen ja rahoitusmahdollisuuksiin.

EU:n pk-ohjelma viritettävä tämän päivän tarpeisiin

Suomalaisista ja pohjoismaalaisista yrityksistä yli 99 prosenttia on pk-yrityksiä. Siksi on tärkeää, että EU-sääntelyn vaikutukset arvioidaan aina erikseen myös pk-yritysten näkökulmasta.

Liialliseksi paisunut sääntely vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn ja sitä kautta laajemmin talouskasvuun.

SBA:n täytäntöönpanossa on tähän mennessä ollut toivomisen varaa. Uusi komissio on tosin lupaavasti vähentänyt säädösesityksiään. Nykyisellään sääntely lisää pk-yrityksien hallinnollista taakkaa kohtuuttomasti.

EK:n mielestä SBA:ta on uudistettava ja vahvistettava, jotta se vastaisi paremmin pk-yritysten tarpeisiin haasteellisessa rakennemuutos- ja suhdannetilanteessa.

Tapaamisessa kommentoitiin muun muassa komission tämän vuoden työohjelmaan valittua lähestymistapaa pk-politiikkaan.

– Niin sanotut pk-testit eivät tunnista vaikutusarvioissa yrittäjyyden moninaisuutta. Tiedetään vain, miten päätökset vaikuttavat pk-yritysten enemmistöön mutta ei sitä, miten ne osuvat tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan erilaisiin yrittäjätyyppeihin, EK:n pk-johtaja Jyrki Hollmén kertoo.

– Päätösten osumatarkkuus heikkenee ja virheiden todennäköisyys kasvaa. Tarvitaan hienojakoisempia työvälineitä, joissa mielenkiinto on yritysten taustalla olevissa yrittäjissä ja omistajissa.

Parempaa sääntelyä, monipuolisempaa vaikutusten arviointia

Uudelle sääntelylle on asetettava kriteeriksi, että se edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Se ei saa lisätä kustannustaakkaa ja sääntelyn toimeenpanon pitää tapahtua yritysten toimintakykyä haittaamatta.

– Huomiota on kiinnitettävä pk-yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen. Erityisesti olisi monipuolistettava päätösten yritysvaikutusten arviointia ja tunnistettava mahdollisia haitallisia toimenpiteitä etupainotteisesti, Hollmén painottaa.

Lue lisää EK:n pk-näkemyksiä julkaisusta Mahdollisuuksien Suomi – EK:n Yrittäjyyslinjaukset 2015 – 2019 (pdf).

Pk-politiikasta ja Small Business Actista komission sivuilta.