Aiesopimuksella tavoitellaan jatkoa energiatehokkuustyölle

11.12.2013

Yritykset panostavat merkittävästi energiatehokkuuteen myös lähivuosina. TEM:in ja elinkeinoelämän välillä on solmittu vuoteen 2020 ulottuva aiesopimus, jolla tavoitellaan jatkokautta nykyiselle energiatehokkuussopimukselle ja samalla EU-direktiivin edellyttämää energiansäästöä.

Suomi on ollut edelläkävijä soveltaessaan 90-luvulta alkaen toimintamallia, jossa energian käytön tehostaminen perustuu yritysten omaehtoiseen toimintaan. Nyt tätä vapaaehtoisen sitoutumisen mallia käytetään myös energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanossa. Direktiivi velvoittaa EU-maita ottamaan käyttöön kansalliset velvoitejärjestelmät tai niitä vastaavia muita toimia, joilla saavutetaan 1,5 % säästömäärä vuosittain. Säästö lasketaan vähittäismyytyä energiaa vastaavasta määrästä. Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset tulevat kattamaan lähes puolet tästä energian käytön tehostamisesta Suomessa.

Marraskuussa allekirjoitetulla aiesopimuksella elinkeinoelämän osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uudesta vuonna 2017 käynnistyvästä sopimuskaudesta sekä tavoittelemaan 28 terawattitunnin kumulatiivista energian säästöä vuosina 2014–2020. Tämä tarkoittaa yhden terawattitunnin verran uusia tehostamistoimia vuosittain energian käytössä.

Elinkeinoelämän energiatehokkuuden aiesopimuksessa on mukana:

 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Autoalan Keskusliitto
 • Kaupan liitto ry
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Energiateollisuus ry
 • Kemianteollisuus ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Muoviteollisuus ry
 • Teknologiateollisuus ry

Nykyisellä sopimuskaudella 2008–2016 on mukana laaja kirjo yrityksiä; energia-alaa, palveluja, teollisuutta. Energiatehokkuustyötä tehdään jatkuvasti niin isoissa energiavaltaisissa yrityksissä kuin pienissä muutaman hengen yrityksissä. Nykyinen sopimuskausi kattaa esimerkiksi noin 80 % Suomen teollisuuden energian käytöstä. Viiden sopimusvuoden aikana yritykset olivat käyttäneet tehostamisinvestointeihin lähes 440 miljoonaa euroa, joiden avulla energian käyttö oli tehostunut noin 7,9 TWh/a vuoden 2012 loppuun mennessä.

Elinkeinoelämän energiatehokkuuden aiesopimus (TEM)

Yhteenvetoraportti 2012 tuloksista (MOTIVA)

Lisätiedot:
Asiantuntija Kati Ruohomäki, EK, puh 040 767 5684, etunimi.sukunimi@ek.fi