Alankomaat EU-neuvoston johtoon: fokus työllisyyteen ja kasvuun

10.12.2015

Alankomaat haluaa uudistaa EU:ta suuntaan, jonka puolesta myös suomalainen elinkeinoelämä on puhunut. Se korostaa pragmaattista mutta määrätietoista etenemistä, jotta Euroopasta tulisi kilpailukykyinen sijaintipaikka niin yrityksille kuin työpaikoillekin.

Alankomaiden puheenjohtajakautta viitoittaa puheenjohtaja Junckerin komission kunnianhimoinen työohjelma vuodelle 2016. Kaksi sanaa korostuvat ylitse muiden: työllisyys ja kasvu.

Alankomaat haluaa EU:sta innovatiivisen ja kilpailukykyisen tehokkaampien sisämarkkinoiden avulla. Se tukee toukokuussa julkistettua digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa ja kannustaa taloudelliseen uudistumiseen myös jäsenvaltiotasolla.

Tuleva puheenjohtajamaa haluaa Euroopan keskittyvän perusasioihin ja peräänkuuluttaa konkreettisia tuloksia. EU-lainsäädännöstä tulee tehdä laadukkaampaa, yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Hallinnollisen taakan on vähennyttävä. Unionin tulee samalla olla aktiivinen toimija globaalien haasteiden, kuten pakolaiskriisin, edessä. Alankomaat tulee panostamaan erityisesti oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon tuplaamalla sen kokousten määrän.

Toimivat työmarkkinat ovat Alankomaiden puheenjohtajakauden painopisteitä, mikä tarkoittaa esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivin tarkastamista. Tärkeitä teemoja ovat myös Euroopan investointirahasto, pääomamarkkinaunioni, nuorisotyöttömyyden ehkäisy, digitaalitalous ja tekijänoikeuslaki. Energia ja ilmasto ovat niin ikään listan kärkipäässä. Alankomaat tulee muodostamaan unionin kannanoton joulukuun ilmastokokouksen tulosten pohjalta.

Alankomaat alleviivaa kaudellaan yhteistyötä EU-instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä. EU:n päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä tullaan painottamaan entistäkin enemmän.

Neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenvaltioiden kesken puolen vuoden välein. Puheenjohtajavaltio johtaa puhetta neuvoston kaikissa kokoonpanoissa ja sen valmisteluelimissä. Alankomaiden edellinen puheenjohtajuuskausi oli vuonna 2004.

Puheenjohtajuuskautta voi seurata Twitterissä tilin @EU2016NL alla, nettisivut avautuvat myöhemmin osoitteessa http://www.eu2016.nl/.