USA:n Kauppakamarin Peter H. Chase luottaa TTIP:n yhteiseen hyötyyn

02.06.2015

Maailman suuret taloudet ovat vahvassa linkissä keskenään. Kun TTIP vauhdittaisi Euroopan taloutta, se sataisi myös amerikkalaisten laariin, perusteli Yhdysvaltain EU-kauppakamarin varatoimitusjohtaja Peter H. Chase. Hän vieraili EK:n toimittajatilaisuudessa 1.6. taustoittamassa Yhdysvaltojen TTIP-tavoitteita.

Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisissä TTIP-neuvotteluissa on kyse enemmästä kuin kaupasta. Yhdysvaltojen kauppakamarin Euroopan varapuheenjohtajan Peter H. Chasen mukaan transatlanttisen kumppanuuden luonne on erilainen suhteessa muihin Yhdysvaltojen käymiin kauppaneuvotteluihin.

Esimerkeiksi tästä erityislaatuisesta suhteesta Chase nostaa vertaansa vailla olevan investointien skaalan sekä jaetut arvot kuten oikeusvaltioperiaatteen.
– Yhdysvallat tekee muihinkin suuntiin kauppasopimuksia, mutta yhdysvaltalaisten yritysten investoinnit Eurooppaan – ja toisin päin – ovat omassa luokassaan. Samoin sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa oikeusvaltioperiaatetta arvostetaan suuresti, Chase muotoilee.

Chasen mukaan Yhdysvalloissa on tavallista, että julkisessa keskustelussa kauppasuhteet Euroopan suuntaan nähdään myönteisenä asiana, koska kyse on kahdesta kehittyneestä taloudesta, joissa molemmissa standardit ovat korkeatasoisia.

Jaettu näkemys kansainvälisestä taloudesta auttaa neuvotteluosapuolia luomaan yhteisiä periaatteita kansainvälisiin pelisääntöihin. Esimerkkinä jaetusta huolenaiheesta, johon voitaisiin hakea yhteistä ratkaisua, Chase mainitsee valtionyhtiöiden vahvan aseman monissa nousevissa talouksissa.

Sääntely-yhteistyö keskiössä

Chase pitää sääntely-yhteistyötä TTIP:n avainantina. Kun varsinaiset tariffit Atlantin molemmilla puolilla ovat matalat, tekniset kaupan esteet ovat ensisijainen kaupankäyntiä vaikeuttava elementti.
Erilliset prosessit ovat tarpeettomia. Sääntely-yhteistyön avulla on mahdollista parantaa yritysten kilpailukykyä ja tehostaa viranomaistoimintaa, kun rinnakkaisten, saman turvallisuustason tuottavien käytäntöjen välillä syntyy keskusteluyhteys.

Tosin Chase ei vähättele tariffienkaan merkitystä.

– Suuri osa transatlanttisesta kaupasta on yritysten ja toimialojen sisäistä. Kun pienetkin tariffit toistuvat, kustannus nousee korkeaksi ja se heikentää sekä yhdysvaltalaisten että eurooppalaisten yritysten tuotteiden kilpailukykyä, hän sanoo.

Myös rajamuodollisuuksissa on parantamista.

Chase ehdottaa viranomaisten yhteistyön muodoksi jaettua elektronista alustaa, johon yrityksen syöttämät tiedot kulkevat molemmille viranomaisille. Näin ollen yrityksen vientidokumentaatio kulkee myös tuontimaahan ja tarpeettomalta paperisirkukseltasodalta vältytään.

Kriittinen ajoitus

Yhdysvalloissa hallitus ja liike-elämä ovat varsin yksimielisiä TTIP-sopimuksen tavoitteista. Pohjois-Amerikan talouskasvun lisäksi talouskasvu Euroopassa on tärkeää.
Maailman suurimpien talouksien suhdetta leimaa keskinäisriippuvuus. Jos talous kasvaa Euroopassa, se tarkoittaa lisääntyvää ulkoista kysyntää yhdysvaltalaisille tuotteille.

– Yhdysvaltojen liike-elämä on pragmaattinen tässä suhteessa, Chase summaa.