Ammatillisen koulutuksen myytit: Siirretäänkö opetus kokonaan työpaikoille?

Keskustelu ammatillisen koulutuksen 1.1. voimaan astuvista uudistuksista kiihtyy. EK osallistuu keskusteluun juttusarjalla, jossa puramme aihetta koskevia myyttejä ja vastaamme epätietoisuutta aiheuttaneisiin kysymyksiin.

Myytti #1: Opetus on siirtymässä kokonaan työpaikoille. Totta vai tarua?

Tarua. Kaikki ammatillinen opetus ei suinkaan siirry yrityksiin. Myös jatkossa yritys itse päättää, tarjoaako ammattiin opiskeleville opiskelumahdollisuuksia työpaikallaan.

Jo tällä hetkellä moni yritys tekee tiivistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Yrityksissä on nykyisinkin eri alojen opiskelijoita suorittamassa tutkintoonsa liittyviä opintoja.

Jatkossakin on olemassa kaksi työpaikalla tapahtuvan koulutuksen muotoa: oppisopimus ja koulutussopimus, joka korvaa nykymuotoisen työssäoppimisen. Koulutussopimusopiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa. Uutta on, että koulutussopimus ja oppisopimus ovat joustavasti yhdistettävissä. Opiskelu suunnitellaan joustavasti modulaarisesti, tutkinnon osa kerrallaan. Oppisopimus voidaan kohdistaa myös lyhytkestoiseen täsmätarpeeseen eli yritysten tarpeen mukaan vaikka vain yksittäiseen tutkinnon osaan.

Työvoiman saatavuuden näkökulmasta on erittäin tärkeää, että yhteistyö ammatillisen koulutuksen ja yritysten välillä kehittyy. Lähtökohtana tulisi olla yrityksen aito tarve, joka voi liittyä rekrytointiin, henkilöstön osaamisen kehittämiseen tai esimerkiksi pk-yrityksen omistajanvaihdostilanteeseen.

Oppilaitoksilta taas edellytetään uudenlaista aktiivista otetta yritysyhteistyössä, jotta mukaan saadaan myös uusia yrityksiä. Vastaavasti on tärkeää, että yritykset saavat tarvitsemansa perehdytyksen ja tuen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilaitoksen edustajien on jalkauduttava työpaikoille opiskelijoiden mukana.