Ammatillisen koulutuksen voimavarat tehokäyttöön Varsinais-Suomessa

24.01.2012

Varsinais-Suomessa on selvitetty ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta. Loppuraportti patistaa koulutuksen järjestäjiä tiiviimpään yhteistyöhön. Elinkeinoelämä painottaa, että ammatillisen koulutuksen täytyy vastata yritysten tarpeisiin.

Varsinais-Suomessa on laadittu selvitys siitä, miten ammatillinen koulutus olisi viisasta järjestää maakunnassa vuonna 2015. Tällä hetkellä koulutuksen järjestäjiä on paljon ja oppilaitosverkko pirstaleinen. Se hämärtää yritysten ja opiskelijoiden kuvaa koulutustarjonnasta ja hankaloittaa koulutuksen suuntaamista työelämän tarpeisiin.

Osaava ammattityövoima on kilpailutekijä

– Osaavan työvoiman saatavuus on yksi kilpailutekijä, kun seutukunnat eri puolilla Suomea pyrkivät houkuttelemaan yrityksiä alueilleen. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttää laadukasta ja työelämän tarpeista lähtevää ammatillista koulutusta. Myös koulutuksen järjestäjien verkosto on trimmattava hyvään kuntoon, asiantuntija Sanna Halttunen-Välimaa EK:n Turun toimistosta tähdentää.

Koulutustarjonta selkeämmäksi

Loppuraportissa ehdotetaan koulutuksen uudistamista kolmen vahvan alueellisen koulutuksenjärjestäjän mallilla. Ammatillista koulutusta järjestäisivät vastaisuudessa Turku, Salon seudun koulutuskuntayhtymä sekä yhdistetty Raision seudun ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä.

Oppisopimustoimintaa hallinnoisi yksi uusi yksikkö tai toimija. Myös päällekkäistä koulutusta ammatillisessa nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa olisi tarpeen karsia.

– Elinkeinoelämä kannattaa ehdotuksia lämpimästi. Koulutustarjontaa pitää selkeyttää ja mm. keskeyttämiset saada vähenemään. Voimavarat on otettava tehokäyttöön, Halttunen-Välimaa listaa.

Varsinais-Suomessa toimii tällä hetkellä noin 32 000 yritystä, jotka työllistävät noin 125 000 henkilöä. Vientiä yrityksistä harjoittaa noin tuhat.

Halttunen-Välimaa toimi puheenjohtajana selvityshankkeen ohjausryhmässä, jossa oli mukana myös SAK. EK:n ja SAK:n lisäksi STTK:n Turun aluejärjestö, Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus, Talonrakennusteollisuuden Turun aluetoimisto, Infra Länsi-Suomi ry, Varsinais-Suomen Yrittäjät, Turun kauppakamari ja Akavan Varsinais-Suomen aluetoimikunta laativat yhteisen kannanoton selvityksen ehdotuksiin.

Ammatillinen koulutus Varsinais-Suomessa 2015 -loppuraportti (pdf)