Budjetti luo edellytykset kasvun käynnistymiselle

10.09.2015

Hallituksen budjettiesitys on tehty odotettuakin heikommassa talousympäristössä ja työttömyyden kasvaessa. Käänne työllisyydessä tarvitaan ehdottomasti. Palvelut on saatava vauhtiin ja vienti vetämään.

Hallitus pyrkii hillitsemään velkaantumista ja samalla tukemaan kasvua rakenneuudistuksilla sekä kilpailukykyä korjaavilla toimilla. Tavoite on oikea.

– Vaikka leikkaukset ovat monille kipeitä, ne ovat kuitenkin välttämättömiä pitkän ajan kasvuedellytysten kannalta. Talouden suunta on saatava kääntymään ajoissa ennen kuin väestön ikääntymiseen liittyvät menot alkavat kasvaa rajusti. Nyt tehdyillä päätöksilläkään ei vielä pystytä varmistamaan julkisen talouden velkakestävyyttä, tähdentää johtaja Jussi Mustonen EK:sta.

Mustonen muistuttaa, että velkaantumiskehityksen oikaisu edellyttää onnistumista myös hallituksen kaavailemissa rakenneuudistuksissa. Sote-uudistusta on vietävä eteenpäin määrätietoisesti ja siten, että tehokkuushyödyt todella saavutetaan. Uudistus ei saa johtaa tuloverotuksen kiristymiseen.

– Kuntien tehtävien karsimista ja sääntelyn yksinkertaistamista on jatkettava koko hallituskauden. Myös kilpailukykyä parantavan työelämäpaketin sujuva läpivienti on välttämätöntä, jotta talous ja työllisyys saadaan käännettyä kasvuun.

Verotuksen keventäminen työtulovähennyksen avulla pieni- ja keskituloisilta on myönteistä. Sen sijaan hallitus nostaa ylintä pääomatuloveroprosenttia ja alentaa solidaarisuusveron alarajaa. Tämä kiristää verotusta vastoin hallitusohjelman linjausta, mutta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa hallituksella ei ilmeisesti ollut muita vaihtoehtoja.