EK esittää dieselöljyn verolle palautusjärjestelmää

01.03.2012

Dieselöljyn hinta kohosi kipurajoille jo vuodenvaihteessa, kun sen verotus nousi kerralla lähes 30 prosenttia. Kilpailukyvyn turvaamiseksi Suomessa tulisi ottaa kiireellisesti käyttöön dieselöljyveron palautusjärjestelmä.

Vuodenvaihteesta alkaen Suomessa maksetaan jokaisesta dieselöljylitrasta miltei 50 senttiä valmisteveroa. Lähes 30 prosentin veronkorotus oli raskas isku kuljetusalalle ja kuljetuspalveluja käyttäville yrityksille. Välillisesti siitä kärsii lähes koko suomalainen elinkeinoelämä.

Suomen hallitusohjelman mukaan dieselöljyn verotusta on tarkoitus kiristää vielä uudelleen hallituskauden aikana.

EU uhkaa uusin korotuksin

Dieselöljyn verotus kovenisi rajusti, mikäli EU:n valmistelema energiaverodirektiivi menisi läpi. EU:n komissio on nimittäin esittänyt moottoribensiinin ja dieselöljyn verotuksen yhtenäistämistä siten, että kaikkia liikennepolttoaineita verotettaisiin samansuuruisilla energiasisältö- ja hiilidioksidiveroilla. Dieselöljyn käyttäjät olisivat tässä muutoksessa häviäjien puolella. EK vastustaa verotasojen yhtenäistämistä.

Palautusjärjestelmä ammattiliikenteen käyttöön

Kustannusten nousun hillitsemiseksi ja kansainvälisen kilpailukykymme turvaamiseksi dieselöljyn veronkorotusten vaikutus tulisi ainakin osittain kompensoida ammattiliikenteelle.

EK on jo viime vuoden lokakuussa tehnyt valtiovarainministeriölle lainmuutosesityksen, jossa esitetään dieselöljyn veroa koskevan palautusjärjestelmän luomista Suomeen. Sopivin rajauksin järjestelmä olisi verraten yksinkertainen ja erittäin kohdennettu työkalu korotusten osittaiseksi kompensoimiseksi. Näin ammattiliikennöitsijät voisivat saada takaisin ainakin osan maksamastaan dieselöljyn verosta.

Palautusjärjestelmä tulisi ottaa käyttöön jo nyt toteutettujen veronkorotusten vuoksi, eikä sen valmistelua tai käyttöönottoa tulisi siirtää tulevien korotusten yhteyteen.

Lisätiedot:
Veroasiantuntija Mika Jokinen
puh. 040 536 0751
etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikan asiantuntija Kyösti Orre
puh. 0400 426 134
etunimi.sukunimi@ek.fi