EK ja BusinessEurope: Eurooppa tarvitsee huomattavia tulevaisuusinvestointeja

10.12.2019

Eurooppalaisen ja suomalaisen elinkeinoelämän viesti on selkeä: EU:n pitkän aikavälin budjetissa on lisättävä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan investointeja. Budjetin on helpotettava myös yhteiskunnan digitalisaatiota ja edistettävä rajat ylittäviä liikenneyhteyksiä.

Nämä investoinnit ovat välttämättömiä yritysten luottamuksen vahvistamiseksi. Ne myös osoittaisivat, että EU:ssa otetaan vakavasti kilpailukyvyn vahvistaminen, rakenteellisten uudistusten vauhdittaminen, työpaikkojen luominen sekä huomioidaan muuttuva globaali ympäristö.

EU:n pitkän aikavälin budjetti vuosille 2021–2027 on ollut yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeisimmistä neuvottelukysymyksistä. Se on myös yksi EU-johtajien loppuviikon Eurooppa-neuvoston kokouksen pääaiheita. Suomi on puheenjohtajamaana tehnyt oman esityksensä ja ehdotus siirtyy Eurooppa-neuvoston tuoreen puheenjohtajan Charles Michelin johdolla käytäviin neuvotteluihin.

Eurooppalaisen elinkeinoelämän kattojärjestö BusinessEurope ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK toivovat, että tulevassa EU:n budjetissa panostettaisiin Suomen esitystä enemmän EU:n tutkimus- ja innovaatiotoimintaa palvelevaan Horisontti Eurooppa -ohjelmaan, digitalisaation edistämiseen Euroopassa keskittyvään Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan sekä merkittäviin liikenneyhteyksiin. Järjestöt vetoavat myös Suomen hallitukseen tavoitteiden edistämiseksi.

EK:n ja BusinessEuropen yhteinen kirje eurooppaministeri Tuppuraiselle (5.12.2019)