EK kannattaa joukkolainamarkkinoiden kehittämisehdotuksia

Valtiovarainministeriön työryhmä julkisti tänään ehdotuksensa joukkolainamarkkinoiden kehittämiseksi. EK kannattaa työryhmän ehdotuksia bondimarkkinoiden uudistamiseksi.

Työryhmä ehdottaa, että joukkolainoja pitäisi voida muuttaa osakkeiksi yrityssaneerauksessa ilman osakkeenomistajien suostumusta. EK pitää tärkeänä, että suomalaiset bondimarkkinat olisivat jatkossa entistä houkuttelevampi rahoitusvaihtoehto kaiken kokoisille yrityksille. Yhtiön oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelyyn on oltava myös Suomessa käytettävissä kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla tunnetut ja yleisesti käytetyt keinot. Laajapohjaisen työryhmän tehtävänä oli selvittää joukkolainamarkkinoiden kehittämistä ja toimivuuden parantamista. EK oli mukana työryhmässä.

Ministeriö tulee arvioimaan maalis-huhtikuussa lausuntopalautteen perusteella miten valmistelua jatketaan. Työryhmä ehdottaa, että hallitus antaisi esityksensä eduskunnalle toukokuussa ja laki tulisi voimaan ensi syksynä.

EK kiirehtii tarvittavien lainsäädäntömuutosten arviointityön aloittamista.

–Tänään julkaistu VM:n työryhmän selvitys antaa hyvän pohjan jatkotyölle. EK painottaa, että Suomen ei pidä odotella EU:n komission marraskuussa 2016 antaman ns. insolvenssidirektiivin mahdollista hyväksymistä EU:n toimielimissä, vaan kansallista lainsäädäntöä olisi ryhdyttävä saattamaan kilpailukykyisemmäksi oma-aloitteisesti, sanoo EK:n asiantuntija Santeri Suominen, joka oli mukana VM:n työryhmässä.