EK laski: SAK:n esitys kriisisopimukseksi jää kauas tavoitteesta

25.09.2015

SAK on yliarvioinut tuntuvasti ehdottamansa kriisisopimuksen vaikutusta kilpailukykyyn. EK:n laskelmien mukaan varsinaisten kriisitoimien vaikutus kilpailukykyyn on vain noin kaksi prosenttia. Ehdotus jää siis kauas maan hallituksen asettamasta tavoitteesta.

Hallituksen tavoitteena on yhteiskuntasopimus, joka alentaa yksikkötyökustannuksia vähintään 5 prosenttia. Juuri tästä kokonaisuudesta hallitus on nyt tehnyt oman esityksensä, kun järjestöt eivät löytäneet yksimielisyyttä.

– SAK on niputtanut kriisisopimuksensa osaksi palkkojen nollaratkaisun vuodelle 2017. Järjestö yliarvioi kuitenkin myös tämän vaikutuksen kilpailukykyyn, sillä viimeaikaiset ennusteet tulevista palkkaratkaisuista ovat muutoinkin erittäin maltillisia, muistuttaa johtaja Jussi Mustonen EK:sta.

Yhteiskuntasopimuksen vaikutus – josta siis nyt pitäisi neuvotella – on SAK:n esityksessä varsinaisesti vain 2,1 prosenttia. Tästä 0,7 % tulisi työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta ja tosiasiassa vain 1,4 % työnantajan sairausvakuutusmaksun alentamisesta. SAK jättää täysin auki sen, miten sava-maksun alennus rahoitettaisiin. Tel-maksun alentamisen pysyvä vaikutus olisi puolestaan plus miinus nolla, koska maksualennus perittäisiin SAK:n ehdotuksen mukaan myöhemmin takaisin.

taulukko