EK selvitti: Joka viides pk-yritys rikoksen kohteena edellisen vuoden aikana

20.06.2018

EK selvitti kuinka usein ja minkälaisten rikosten uhreiksi pk-yritykset Suomessa joutuvat. Aineisto kerättiin osana EK:n Pk-pulssi kyselytutkimusta touko-kesäkuussa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 500 työnantajayritystä.

Kaupan ala kohtaa eniten rikollisuutta

Lähes viidennes kyselyyn osallistuneista yrityksistä oli joutunut rikoksen kohteeksi viimeisen vuoden aikana. Useimmin kyse oli anastusrikoksesta kuten varkaudesta. Varsin usein yrityksiin kohdistui myös vahingontekoja.

Eniten rikoksia olivat kohdanneet kaupan alan yritykset, joista peräti 32% oli joutunut rikoksen kohteeksi edellisen vuoden aikana. Harvimmin rikoksia kohtasivat teollisuuden yritykset.

Yritykset ilmoittavat rikoksesta aktiivisesti poliisille

Tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia rikoksen kohteeksi joutuneista yrityksistä teki tapahtumasta ilmoituksen poliisille. Teollisuuden, palveluiden ja rakentamisen aloilla rikoksista ilmoitettiin lähes kaikki. Suuret yritykset ilmoittivat rikoksista jonkin verran pieniä aktiivisemmin.

Ilmoitusaktiivisuus oli vähäisintä useimmin rikoksia kohdanneella kaupan alalla: 34 prosenttia kaupan alan yrityksistä jätti ilmoittamatta rikoksesta poliisille.

– Tämän taustalla saattaa vaikuttaa se, että kaupan alan yrityksiin kohdistuu runsaasti omaisuusrikoksia, kuten näpistyksiä, joista ilmoittamisen motivaatio on heikentynyt viime vuosina seuraamusjärjestelmässä olleiden puutteiden vuoksi, arvioi johtava asiantuntija Mika Susi EK:sta.

– Tätä ongelmaa ollaan kuitenkin korjaamassa. Onneksi esimerkiksi sakon muuntorangaistus on nyt palautumassa, toteaa Susi.