EK sitoutuu uusiin kestävän kehityksen toimiin

15.12.2014

EK lähtee mukaan Kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumus-kampanjaan antamalla 15.12.2014 oman toimeenpanositoumuksensa. EK on kehittänyt sitoumuksen yhteistyössä sen toimialaliittojen Teknologiateollisuuden, Palvelualojen työnantajat PALTAn ja Kaupan liiton kanssa. Sitoumus sisältää toimia, jotka lisäävät kiinteistön energiatehokkuutta, vähentävät hiilidioksidipäästöjä sekä parantavat toimistotyöskentelyn ympäristövaikutuksia ja henkilöstön hyvinvointia.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden valinnassa on huomioitu kestävän kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta: ympäristövaikutukset, ihmisten eli henkilöstön hyvinvointi sekä toimenpiteiden taloudellinen toteutettavuus.

Yhteisen Teollisuuskeskus-kiinteistön osalta keskeisenä tavoitteena on energiatehokkuuden lisääminen sekä yritysten cleantech-ratkaisujen hyödyntäminen.

Teollisuuskeskuksen toimintoja modernisoidaan ja käyttöön otetaan viimeisintä teknologiaa lähivuosien laajojen remonttien yhteydessä. Tavoitteena on, että kiinteistö olisi pitkällä aikavälillä houkutteleva referenssikohde ja näyteikkuna yrityksille demonstroida viimeisintä puhdasta teknologiaa. Muutokset tehdään näkyviksi niin henkilöstölle kuin vierailijoille reaaliaikaisen seurannan avulla asentamalla Teollisuuskeskuksen aulaan sekä sisäiseen intraan näyttöruudut, joissa mitataan mm. päästöjen kehitystä.

EK:n toimistoa koskevissa tavoitteissa keskitytään kannustimien ja toimintamallien luomiseen toimistotyöskentelyn ympäristövaikutusten ja henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi. Sitoumuksen toiminnalliset tavoitteet keskittyvät liikkumisen ympäristövaikutusten pienentämiseen, energiansäästöön laitehankinnoissa, henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia edistäviin kampanjoihin sekä jatkuvaan kehittämiseen ja henkilöstön ideointiin perustuviin muihin toimenpiteisiin.

Sitoumus on kehitetty yhdessä EK:n ja sen jäsenliittojen Teknologiateollisuuden, Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Kaupan liiton sekä Teollisuuskeskus oy:n asiantuntijoiden kanssa. Se mahdollistaa myös muiden Teollisuuskeskuksessa toimivien jäsenliittojen mukaantulon yhteisiin kestävyystalkoisiin. Sitoumus luo viitekehyksen Teollisuuskeskus-kiinteistöä koskeville energiatehokkuustoimenpiteille lähivuosina sekä luo jatkuvan kehittämisen kanavan toimistotyöskentelyn ympäristövaikutusten ja henkilöstön hyvinvoinnin parantamiselle. Sitoumus päivittää myös vuonna 2009 laaditun EK:n ympäristöohjelman.