EK:n puheenjohtaja Ilpo Kokkila: Suomea uhkaa vaarallinen kierre

30.05.2013

Suomi elää viennistä, mutta nyt tämä vientikone yskii pahasti. Edessä on vaarallinen kierre, kun kilpailukyky heikkenee, työpaikat vähenevät, kotimainen kysyntä hiipuu ja investoinnit hyytyvät, totesi EK:n puheenjohtaja Ilpo Kokkila tänään EK:n kevätseminaarissa Helsingin Palacessa.

Kokkila muistutti, että Suomesta on hävinnyt viimeisen neljän vuoden aikana 50 000 työpaikkaa. Kuitenkin työ ja työpaikat ovat paras tae poliittiselle vakaudelle.

Työpaikkojen häviämisen taustalla on kilpailukyvyn rapautuminen. Työvoimakustannukset ovat nousseet enemmän kuin muissa euromaissa. Ilpo Kokkilan mukaan uusia virheitä ei saa enää tehdä.

Kokkila peräänkuuluttaakin voimakkaasti ponnisteluja uusien työpaikkojen luomiseksi. Niiden  synnyttäminen edellyttää riskinottoa. Jonkun on investoitava ja kannettava niihin liittyvä taloudellinen riski. Muuten ei työpaikkoja synny.

Kansainvälisen talouskriisin seurauksena vienti vetää kehnosti. Suomen viennistä on pudonnut neljännes finanssikriisin puhkeamisen jälkeen ja iso osa viennistä on muutamien isojen yritysten harteilla. Pk-yritysten osuus kokonaisviennistä on vaatimaton.

Lisäksi Suomen vienti painottuu hitaan kasvun markkinoille. Kokkila patistaakin yrityksiä rohkeasti kasvaville markkinoille kuten Venäjälle, Kiinaan, Latinalaiseen  Amerikkaan ja Afrikkaan.

Talouskasvun vauhdittamiseksi EK on määritellyt kolme strategista hanketta. Ne ovat tulevaisuuden työ ja työmarkkinat, kannustava verojärjestelmä sekä terve julkinen talous.

Kasvun lähteet ovat EK:n mukaan palkkamaltti ja työmarkkinoiden joustavuus, yritysten kansainvälistyminen, sekä pääomamarkkinoiden toiminnan tehostaminen.

Evan selvityksen mukaan työmarkkinoiden joustamattomuus on yritysjohtajien mielestä edelleen kaikkein suurin Suomen kansainvälistä kilpailukykyä heikentävä tekijä. Myöskään verojärjestelmäämme eivät yritysjohtajat pidä kannustavana.

Ilpo Kokkila muistutti, että vain menestyvät yritykset voivat työllistää ja rahoittaa yhteiskunnan hyvinvoinnin.