Elinkeinoelämä: Työpaikat ja niitä luovat yritykset keskiöön EU:ssa

06.05.2013

Eurooppalaisten yritysten globaalin kilpailukyvyn parantaminen ja EU:n palauttaminen takaisin vakaan talouskasvun polulle ratkaisevat EU:n tulevaisuuden. Vain menestyvät yritykset tuottavat hyvinvointia yhteiskuntaan. Tämä tosiasia jää julkisessa keskustelussa usein liiaksi varjoon.

Euroopan taloudessa on meneillään syvällinen rakennemuutos, mikä heijastuu voimakkaasti myös hyvinvointiyhteiskunnan perusteisiin.

Talouden ongelmat ovat lisänneet hajaannusta, korostaneet jakolinjoja EU-maiden välillä ja lisänneet kansallista itsekkyyttä. Myös EU:n roolia ensi sijassa taloudellisen integraation ajurina ja kasvun vauhdittajana kyseenalaistetaan.

Elinkeinoelämän mielestä nyt on välttämätöntä muistuttaa EU:n toiminnan peruspilareista: kasvun ja hyvinvoinnin lisääminen onnistuu vain menestyvien yritysten avulla ja markkinataloutta edistämällä.

– Tämä on jäänyt viimeaikaisessa keskustelussa liiaksi taka-alalle, sanoo EK:n Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula.

EU:n tulevaisuus riippuu kriittisesti siitä, pystytäänkö eurooppalaisten yritysten globaalia kilpailukykyä parantamaan ja saadaanko EU palautettua takaisin vakaan talouskasvun polulle. Yritysten laadukas ja kilpailukykyinen toimintaympäristö onkin asetettava keskeiseksi tavoitteeksi EU:n päätöksenteossa.

– EU:n toimet näyttäytyvät liian usein kustannusten lisäyksinä, eurooppalaisten yritysten kilpailuasemaa heikentävänä sääntelynä ja yrityksiä kuormittavana hallinnollisena taakkana, Ylikarjula luettelee.

Sisämarkkinat avaavat mahdollisuuksia kasvulle

Euroopan suurin vahvuus on yhtenäisissä sisämarkkinoissa, minkä vuoksi EU:n pitää välttää jakautumista eritahtisiin osiin.

– Jos taloudellisen integraation edistäminen edellyttää eritahtista etenemistä, se ei saa vaarantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja kehitystä.

Vuodesta 1992 lähtien Eurooppaan on luotu sisämarkkinoiden avulla 600 miljardin euron vuotuinen lisäkasvu ja 3 miljoonaa uutta työpaikkaa. Monelle yritykselle eurooppalaiset markkinat tarjoavat ponnahduslaudan globaaleille markkinoille.

Sisämarkkinoiden ohella yhteisvaluutta euro on keskeinen kulmakivi EU:ssa. Rahaliittoa muodostettaessa ohjausmekanismeihin jäi vakavia virheitä.

– Valuviat pitää korjata pikaisesti ja julkista taloutta hoitaa kurinalaisesti kaikissa EU-maissa.

Lisätietoja:
EK:n Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula
firstname.surname@ek.fi