EU avaa julkisen kuulemisen TTIP-neuvottelujen investointikysymyksistä

28.01.2014

Euroopan komissio haluaa varmistaa, että TTIP-sopimuksen valmistelu etenee vastakin avoimesti ja eri sidosryhmien tiedontarpeeseen vastaten.

Komissio on tehnyt poikkeuksellisen päätöksen ja päättänyt ottaa aikalisän investointikysymyksiin liittyen USA:n kanssa käytävissä vapaakauppasopimusneuvotteluissa (TTIP). Muilta osin TTIP-neuvottelut etenevät normaalisti.

Komissio tulee julkistamaan oman ehdotuksensa investointiosuudeksi maaliskuussa. Julkistamista seuraa kolmen kuukauden kestävä ja kaikille avoin julkinen kuuleminen. Tämä tuo lisäaikaa keskusteluun mm. investointien suojasta ja siihen liittyvästä riitojenratkaisusta.

TTIP-sopimusta on valmisteltu luultavasti avoimemmin kuin mitään vapaakauppasopimusta aiemmin ja tässä hengessä valmisteluita siis jatketaan.

Suomalainen elinkeinoelämä katsoo, että TTIP-sopimuksen tavoitteena tulee olla tasapuoliset investointisuojamääräykset, jotka suojaavat yrityksiä epäoikeudenmukaiselta kohtelulta mutta eivät rajoita yleisen edun mukaista lainsäädäntökehitystä tai anna tilaa perusteettomille kanteille.

Neuvotteluissa on varmistettava, että investointien suojalausekkeet ovat mahdollisimman selkeät ja ettei niitä käytetä väärin. On hyvä, että kaikki asiaan liittyvät huolet tuodaan tässä vaiheessa neuvotteluita esiin.

Lue komission tiedote